Alles over populaire onderwerpen FAQ

Veel gestelde vragen

Wat is de leer van de hel? - Leer over de belangrijkste zaken over deze eeuwige plaats van verdoemenis voor mensen die Jezus Christus afwijzen. Bestudeer de Bijbelverzen.

De bewegingswetten van Isaac Newton – Had hij ongelijk? - Hadden Newtons bewegingswetten het bij het verkeerde eind? Was de oorspronkelijke formule wel correct? Ontdek het hier.

Abortus en borstkanker - Bestaat er een verband? - Bestaat er werkelijk een verband tussen abortus en borstkanker? Bestudeer de feiten en de biologische redenering. Wat zeggen de statistieken?


WAT DENK JIJ? - Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is jouw antwoord?

Ja, vandaag heb ik besloten om Jezus te volgen

Ja, ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen