Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Abortus en borstkanker

QUESTION: Abortus en borstkanker - Bestaat er een verband?

ANSWER:

In het verleden hebben veel mensen het zich opstapelende bewijs voor de relatie tussen abortus en borstkanker genegeerd. Dit is werkelijk een betreurenswaardig feit, omdat wij geloven dat vrouwen het recht hebben om op de hoogte te zijn van alle feiten over abortus. Het is zeer immoreel om enige informatie over dit onderwerp achter te houden, vooral informatie met een dergelijke mogelijke gevolgen.

Maar liefst 28 van de 37 wereldwijde studies hebben aangetoond dat er een verband bestaat tussen abortus en borstkanker. Bovendien hebben 13 van de 15 studies in de VS dit verband eveneens vastgesteld.

Dit zijn geen statistische afwijkingen. Deze relatie is gebaseerd op een biologische redenering. Wanneer een vrouw zwanger wordt, stijgt haar oestrogeen-niveau met meer dan een factor 100. Deze sterke hormoontoename produceert ongedifferentieerde cellen in de borsten van de vrouw, die zich pas later in de zwangerschap zullen ontwikkelen om dan melk voor het kind te produceren. Ongedifferentieerde cellen zijn erg vatbaar voor carcinogenen die kwaadaardige tumoren kunnen veroorzaken.

Er zijn veel blijvende implicaties verbonden aan abortussen. Alleen in de Verenigde Staten al zijn tot op heden meer dan 40 miljoen ongeboren kinderen gedood, wat ruwweg neerkomt op 15% van de Amerikaanse bevolking. De gelegaliseerde abortus bevordert losbandigheid en het idee dat onze handelingen geen gevolgen zullen hebben, wat op zijn beurt weer leidt tot een groter aantal seksueel overdraagbare aandoeningen. Helaas is borstkanker een van deze negatieve gevolgen. Nu dit verband is aangetoond, zijn de lange duur-gevolgen van abortus nog afschuwelijker geworden.

Deze informatie zou beschikbaar moeten zijn voor alle vrouwen die een abortus overwegen. Het invloedsgebied van de abortusbeweging is enorm en het is te verwachten dat veel mensen deze informatie zullen negeren of achterhouden. Maar deze informatie kan voor sommige vrouwen het verschil uitmaken tussen leven en dood. De tegenstanders van abortus concentreren zich op de strijd om leven; ook de levens van al die waardevolle moeders die het verdienen om op de hoogte te zijn van de feiten.

Leer over 'pro-choice' abortus


WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragenCopyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden