Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Pro-choice abortus


Pro-choice abortus - Het was helemaal geen keuze
"Pro-choice" abortus is de term voor het geloof dat vrouwen het recht (de keuzemogelijkheid) hebben om een baby uit hun lichaam te laten aborteren. Hun "pro-keuze" standpunt betekent dat een baby in de buik van de moeder geen mensenrechten heeft. Hoewel in Nederland de gelegaliseerde abortus wel via de volksvertegenwoordigers tot stand is gekomen, hebben de inwoners van de Verenigde Staten de pro-choice positie nooit ondersteund of er voor gestemd. Abortus werd hier feitelijk door het federale Hooggerechtshof "gelegaliseerd" via de "Roe versus Wade" rechtszaak in 1973.


Pro-choice abortus - De procedurele keuzes (zonder onsmakelijke details)
Pro-choice abortus geeft vrouwen de keuzemogelijkheid om een ongewenst kind te aborteren. De toegepaste abortusmethode wordt gewoonlijk bepaald door de leeftijd van de foetus. In het eerste trimester van de groei kan een vrouw kiezen voor de "morning after pill" (RU-486) of een zogenaamde zuigcurettage. Aan het einde van de derde maand wordt de abortus normaal gesproken uitgevoerd door middel van Dilatatie en Curettage (D&C) of, na dertien weken, door middel van de Dilatatie en Extractie-techniek (D&E). Na zestien weken kan een vrouw kiezen voor een "gedeeltelijke geboorte-abortus" of een amniosynthese met een geconcentreerde zoutoplossing. Ongeacht de morele en godsdienstige implicaties zou elke vrouw moeten onderzoeken hoe elke procedure wordt uitgevoerd, welke neveneffecten normaal of abnormaal zijn en welke complicaties zich kunnen voordoen als gevolg van een abortus.


Pro-choice abortus - Overweeg de gezondheidsrisico's van een abortus
Pro-choice abortus wordt ondersteund door "Planned Parenthood", een Amerikaanse pro-abortusorganisatie, die is aangeklaagd omdat zij informatie over de risico's van abortussen niet aan patiënten had verstrekt. Planned Parenthood werd niet aangeklaagd uit financiële motieven, maar de organisatie werd wel gevraagd om patiënten te informeren over het verband tussen borstkanker en abortus. Onderzoek heeft aangetoond dat de beëindiging van een zwangerschap cellulaire veranderingen onderbreekt die tijdens de zwangerschap in de borst plaatsvinden. Maar liefst 28 van de 37 studies over dit onderwerp leggen een verband tussen abortus en een verhoogd risico op borstkanker (maar liefst 30% tot 800%).In 2001 werd in Australië voor het eerst een legaal precedent geschapen waarin een verband werd gelegd tussen abortus en borstkanker.

Vrouwen die deze procedure overwegen moeten nog een ander risico van abortus in beschouwing nemen: Salpingitis. Dit is een zeer bekende infectie die optreedt in 5,2% van alle abortussen in het eerste trimester en in 18,5% van alle abortussen in het tweede trimester. Deze percentages werden bepaald aan de hand van abortussen die uitgevoerd werden aan John Hopkins University. Mogelijk zijn deze percentages op andere locaties zelfs twee keer zo hoog. Salpingitis maakt het slachtoffer vaak onvruchtbaar, zelfs als de infectie onmiddellijk wordt behandeld (M. Spence, "PID Detection and Treatment", oftewel "Salpingitis, detectie en behandeling", Sexually Transmitted Disease Bulletin JHU, Vol. 3, No. 1, feb. 83.).

Naast de hierboven genoemde risico's heeft 1% van alle vrouwen die een abortus ondergaan een bloedtransfusie nodig. 10% daarvan loopt een virale hepatitis op. Ongeveer 2% van deze vrouwen sterft. Dit betekent voor de Verenigde Staten, waar zo'n 1,6 miljoen abortussen per jaar worden uitgevoerd, dat 32 vrouwen per jaar sterven als gevolg van transfusies na een abortus (R. Voelker, "Hepatitis B: Planned Standard", AM MED News, oct. 13, 1989, pg. 2.)


Pro-choice abortus - Is er werkelijk een keuze?
Pro-choice abortus... de feiten zijn duidelijk. Een abortus begeeft jou in een gevaarlijke situatie, zowel in medisch als moreel opzicht. We hebben zojuist de medische risico's van een abortus bekeken. Maar hoe zit het nu met de morele en ethische risico's wanneer een leven wordt afgebroken? Natuurlijk stelt het argument ten gunste van de "pro-choice" positie dat een foetus nog geen menselijk leven is; het is slechts een bevruchte eicel. Maar deze "rechtvaardiging" schiet tijdens het volledige groeiproces van de foetus tekort. Ten eerste weten we dat de foetus - volgens de biologische definitie - al vanaf het moment van de bevruchting "levend" is (celgroei en -ontwikkeling vindt meteen plaats). Ten tweede weten we dat de aard van het leven in de buik onmiskenbaar "menselijk" is (het wonder van het DNA). Ten derde wordt de foetus, die dus levend en menselijk is, door een abortus per definitie beëindigd. Daarom is abortus een handeling die een menselijk leven beëindigt. Legaal of niet, we kunnen deze keuze gewoonweg niet maken.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden