Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Bidden op school


Bidden op school - Een overzicht van jurisprudentie en grondwettelijke principes
Is bidden op school volledig verboden? Zijn er momenten waarop bidden in een schoolgebouw is toegestaan? Veel mensen lijken verward te zijn wat betreft de wetgeving over gebeden in openbare scholen. Het doel van deze website is om inzicht te geven in wat er tegenwoordig in Amerika wettelijk mogelijk is in diverse situaties, zodat de lezer deze informatie kan extrapoleren naar gelijksoortige omstandigheden in Nederland en elders. Meer informatie over de Nederlandse situatie is hier te vinden.

Uittreksels uit: "Guidance on Constitutionally Protected Prayer in Public Elementary & Secondary Schools" (oftewel: "Advies over grondwettelijk beschermde gebeden in openbare basis- en middelbare scholen")
(copyright, Jay Sekulow, www.ACLJ.org, 7 Februari, 2003)


Bidden op school - Bidden buiten de lesuren
In Amerika mogen scholieren bidden buiten de lesuren en buiten schoolactiviteiten. De gebedstijd moet dan dezelfde regels volgen als alle andere door individuen geïnitieerde meningsuitingen. Deze regels zijn opgesteld om verstoringen van het onderwijsprogramma te voorkomen. Scholieren mogen hun Bijbels en andere werken lezen, bidden tijdens de maaltijden, en bidden of met andere scholieren godsdienstig materiaal bestuderen tijdens de pauzes, lunch of andere momenten buiten lestijd, net zoals zij op deze tijden met niet-godsdienstige activiteiten bezig mogen zijn. Hoewel de schoolleiding regels voor orde en pedagogische beperkingen mag instellen voor de activiteiten van hun scholieren, mogen zij niet discrimineren tegen gebeden en godsdienstige meningsuitingen van scholieren wanneer zij dergelijke regels en beperkingen toepassen.


Bidden op school - Georganiseerde gebedsgroepen en activiteiten
Scholieren mogen zich op dezelfde manier in gebedsgroepen, godsdienstige verenigingen en bijeenkomsten organiseren als in andere activiteitengroepen die buiten het lesprogramma omgaan. Zij dienen eenzelfde toegang tot de faciliteiten van de school te krijgen als die andere groepen, zonder gediscrimineerd te worden vanwege de godsdienstige inhoud van hun meningsuitingen. Schoolbesturen hebben een aanzienlijke bevoegdheid wat betreft het gebruik van schoolmedia voor advertenties of aankondigingen van scholieren voor buitenschoolse activiteiten. Maar als studentengroepen word toegestaan om te adverteren of om hun bijeenkomsten aan te kondigen - bijvoorbeeld in een studentenkrant, op publicatieborden of via een openbare adressenlijst, of door pamfletten uit te delen - dan mag de schoolleiding gebedsgroepen niet discrimineren. Een schoolleiding mag afzien van de ondersteuning van buitenschoolse bijeenkomsten en evenementen, onder de voorwaarde dat dit op een zodanige manier gebeurt dat groepen die samenkomen voor gebed of andere godsdienstige uitingen niet worden bevoordeeld of benadeeld.


Bidden op school - Onderwijzers, administrateurs en ander schoolpersoneel
Wanneer onderwijzers, administrateurs en andere werknemers van scholen in hun officiële functie als vertegenwoordigers van de staat optreden, mogen zij volgens de "Establishment Clause" gebeden niet bevorderen of ontmoedigen. Zij mogen ook niet samen met scholieren actief deelnemen aan dergelijke activiteiten. Maar leraren mogen aan godsdienstige activiteiten deelnemen in gevallen waar de algehele context duidelijk maakt dat zij niet in hun officiële functie doen. Voor aanvang van de lessen of tijdens de lunchpauze mogen leraren bijvoorbeeld met andere leraren bijeenkomen om te bidden of om de Bijbel te bestuderen, net zoals zij dit voor andere gesprekken of niet-godsdienstige activiteiten mogen doen. Op eenzelfde manier mogen onderwijzers op persoonlijke titel deelnemen aan door particulieren opgezette diploma-uitreikingen.


Bidden op school - Een minuut stilte
Als een school "een minuut stilte" of andere perioden van stilte in acht neemt tijdens de schooldag, dan staat het de scholieren in deze tijdsperiode vrij om al dan niet te bidden. Leraren en andere werknemers van de school mogen de scholieren noch aanmoedigen, noch ontmoedigen om op deze momenten te bidden.


Read Bidden op school Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden