Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Schoolgebeden


Schoolgebeden - Het overduidelijke belang
Het schoolgebed was een belangrijk brandpunt van Darrell Scotts getuigenis voor een parlementaire commissie in een speciale bijeenkomst van het Amerikaanse Congres op 27 mei 1999. Darrell Scott is de vader van Rachel Scott, een slachtoffer van de schietpartij die plaatsvond op de Columbine High School in Littleton, Colorado.


Schoolgebeden kunnen onze kinderen op een positieve manier beïnvloeden
Wat Darrell Scott tegen de volksvertegenwoordigers te zeggen had over schoolgebeden was absoluut waar en verlichtend voor ons allen. Het volgende is een gedeelte van zijn getuigenis:

"Slechts vier dagen geleden schreef ik een gedicht dat mijn gevoelens het best uitdrukt. Ik schreef dit voordat ik wist dat ik hier vandaag zou spreken.

Je wetten negeren onze diepste behoeften.
Door je woorden wordt niemand gered.
Je hebt onze erfenis verkwanseld.
Je verbood het eenvoudige gebed.

Nu zijn onze klaslokalen gevuld met schoten
en dierbare kinderen komen om.
Je zoekt overal naar antwoorden
en je stelt de vraag: "Waarom?"

Je reguleert met beperkende wetten,
met je eigen wetgevende leer,
en toch kun je maar niet begrijpen,
dat wat wij nodig hebben, dat is de Heer!


Mannen en vrouwen zijn drievuldige wezens. Wij hebben allemaal een lichaam, een ziel en een geest. Wanneer wij weigeren om een derde deel van onze opmaak te erkennen, dan scheppen we een leegte die vooroordelen, haat en ander kwaad binnenlaat en een vernietigende werking heeft.

Geestelijke invloeden waren gedurende het grootste gedeelte van onze geschiedenis een onderdeel van ons onderwijssysteem. Een groot gedeelte van onze universiteiten begon als theologische seminaries. Dit is een historisch feit. Wat is er met ons land gebeurd? We hebben geweigerd om God te eren en zo hebben we de deur geopend voor haat en geweld.

En wanneer er dan iets vreselijks gebeurt, zoals de tragedie in Columbine, dan gaan de politici meteen op zoek naar een zondebok, bijvoorbeeld de NRA [de "National Rifle Association" is een beweging die zich inzet voor het recht op persoonlijk wapenbezit]. Ze introduceren meteen nog beperkender wetten die bijdragen aan de erosie van onze persoonlijke vrijheden. Wij hebben geen behoefte aan wetten die ons nog verder beperken. Eric en Dylan zouden niet door metaaldetectoren zijn tegengehouden. Geen enkele hoeveelheid wapenwetten kan iemand tegenhouden die maanden de tijd heeft genomen om dit soort bloedbad te plannen.

De werkelijke boosdoener zit in onze eigen harten. Politieke houdingen en beperkende wetgeving zijn niet de antwoorden op dit probleem. De jonge mensen van ons land zijn de sleutel. Er vindt een geestelijke opleving plaats die niet in de kiem gesmoord kan worden! Wij hebben geen behoefte aan meer godsdienst. Wij hebben geen behoefte aan nog meer extravagante televisie-evangelisten die verbaal godsdienstig afval uitkramen. Wij hebben geen behoefte aan nog meer miljoenen dollars kostende kerkgebouwen, terwijl mensen met primaire levensbehoeften worden genegeerd. Wij hebben een verandering in ons hart nodig en een nederige erkenning dat dit land werd gebouwd op het principe van een eenvoudig vertrouwen in God!

Toen mijn zoon Craig onder die tafel in de schoolbibliotheek lag en zag hoe zijn twee vrienden voor zijn ogen werden vermoord, aarzelde hij niet om in dat schoolgebouw te bidden. Ik verzet mij tegen elke wet of politicus die hem dat recht ontkent! Ik daag elk jong mens in Amerika, en in de hele wereld, uit om zich te realiseren dat op 20 april 1999 de gebeden terugkeerden in onze scholen. Laten de vele gebeden die door deze scholieren werden uitgesproken niet voor niets zijn geweest. Durf het nieuwe millennium in te gaan met een heilige achting voor wetgeving die jouw door God gegeven recht beschermt om met Hem te communiceren."

Schoolgebeden zijn ons recht en onze verantwoordelijkheid.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden