Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Abortus


Abortus - De definitie van pro-choice
De zogenaamde "pro-choice beweging" gelooft dat mensen het recht hebben om de groei van een foetus te stoppen. De pro-abortusbeweging is de beweging die vecht voor de rechten van vrouwen die de keuze willen hebben om ongewenste zwangerschappen te beëindigen.


Abortus - Geschiedenis van de beweging
In 1967 wonnen voorstanders van de pro-abortusbeweging in de VS de strijd om legalisatie van abortus in de staten Colorado and Californië. Zij gingen op dit ingeslagen pad verder en tegen 1970 werden abortussen in zestien staten toegestaan. New York, Hawaii, Californië en Alaska hadden progressievere regelgevingen die een abortus toestonden tot maar liefst de 20e week van de zwangerschap. Een aantal andere staten stond een abortus alleen toe in het geval van verkrachting, incest, zware afwijkingen van de foetus of ter bescherming van het leven van de moeder. De pro-abortusbeweging werd vertraagd en een groot aantal beroepszaken werd in gang gezet om deze wetgeving om te keren. De meeste staten weigerden om abortussen toe te staan.

De grootste overwinning voor de pro-abortusbeweging werd behaald in de rechtszaak die "Roe versus Wade" wordt genoemd. Via deze rechtszaak werd abortus in 1973 door het Amerikaanse Hooggerechtshof in alle 50 staten gelegaliseerd. Hoewel de populaire opinie zich tegen een dergelijke "abortus op verzoek" had gekeerd, werd "Roe versus Wade" het fundament van de Amerikaanse pro-abortusbeweging.


Abortus - De geschiedenis in Nederland
Vanaf 1971 werden in Nederland, in een kliniek in Arnhem, abortussen op illegale wijze uitgevoerd. Later in datzelfde jaar werd als reactie de "Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind" opgericht, een groepering die gelooft dat het leven op het moment van bevruchting begint. Pas in 1980 werd een wetsontwerp (met een krappe meerderheid) goedgekeurd, waardoor abortussen zonder strafvervolging zouden kunnen worden uitgevoerd. Dit resulteerde uiteindelijk in het "Besluit Afbreking Zwangerschap" dat aan het eind van 1984 in werking trad. Het vreemde in de Nederlandse situatie is dat abortussen door dit besluit niet legaal zijn geworden: de arts wordt slechts vrijgesteld van strafvervolging als hij of zij beslist dat er sprake is van een noodsituatie. Het Wetboek van Strafrecht bepaalt nog steeds dat "het doden van een vrucht die naar redelijkerwijs verwacht mag worden in staat is buiten het moederlichaam in leven te blijven" nog altijd een strafbaar misdrijf tegen het leven is. Maar als aan een aantal regels is voldaan, mag een abortus toch tot 24 weken na bevruchting worden uitgevoerd. (Naar informatie uit wikipedia.org)


Abortus - De tegenwoordige situatie
De abortus is wereldwijd uitgegroeid van een ingreep die in achtersteegjes werd uitgevoerd tot een procedure waarvoor gekozen kan worden tot zelfs 24 tot 25 weken na de bevruchting. Soms worden zelfs gedeeltelijke geboorte-abortussen toegestaan. Voorstanders van abortus geloven in het recht op de keuze om een zwangerschap af te breken. Er zijn nu zelfs wetten die de abortusrechten van tieners en hun ouders vastleggen. Staat de wet aan de zijde van de pro-abortusbeweging of niet?


Abortus - Het probleem
Is de abortuskwestie werkelijk al een uitgemaakte zaak? In Amerika is abortus nu in alle 50 staten legaal. Aan de andere kant is moord illegaal in alle 50 staten. Een soortgelijke situatie doet zich in veel andere landen voor. Maar hier zit het probleem: hoe kunnen we zeggen dat moord een wetsovertreding is en toch toestaan dat 25% van alle zwangerschappen door abortus wordt beëindigd? Wanneer begint het leven? Werden wij tijdens de bevruchting geschapen en met een doel in de buik van onze moeders gevormd? Of wordt onze status pas op het moment van onze geboorte veranderd van "foetus" tot "leven"? Natuurlijk moeten de voorstanders van abortus beargumenteren dat het leven pas werkelijk ergens laat in de zwangerschap begint. Maar Gods positie is dat wij allen unieke individuen zijn, die op het moment van de bevruchting door Hem geschapen zijn met een bijzonder doel. Recente ontdekkingen in de biochemie bevestigen wat de Bijbel al eeuwenlang heeft verkondigd, namelijk dat ieder van ons "ontzaglijk en wonderbaarlijk" gemaakt is (Psalm 139:14). Vanaf het moment waarop de eicel op wonderbaarlijke manier bevrucht wordt door de spermatozoïde, begint God met de schepping van ons innerlijke wezen en "weeft" hij ons in de buik van onze moeders in elkaar (Psalm 139:13-15).


Abortus - Een laatste gedachte
Op 22 januari 1973 werd het door de beslissing in de "Roe versus Wade" zaak in de Verenigde Staten mogelijk om abortussen in de eerste zes maanden van de zwangerschap toe te staan. Drieëntwintig jaar later werd Norma McCorvey, "Jane Roe" genoemd in deze rechtszaak, geïnterviewd door USA Today. Ze vertelde over de volgende ervaring, toen ze alleen was in de abortuskliniek waar ze indertijd werkte: "Ik ging de behandelkamer binnen en ging op de tafel liggen... en probeerde mij voor te stellen hoe het zou zijn om een abortus te hebben... ik stortte in en huilde". Tegenover ABC's World News Tonight verklaarde Norma McCorvey: "Ik denk dat abortus verkeerd is. Ik denk dat het verkeerd was wat ik met de 'Roe versus Wade' zaak heb gedaan." (in "American Minute" met Bill Federer, 22 januari 2003)


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden