Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Financiële problemen


Financiële problemen - Alleen voor de armen?
Waarom zijn er vandaag de dag zoveel mensen die te kampen hebben met financiële problemen? Komt dit werkelijk door de hoge kosten voor levensonderhoud en de kloof tussen de rijken en de armen? Zien mensen zich gedwongen om boven hun stand te leven? In veel huishoudens wordt het ene gat met het andere gevuld. Een enkele financiële tegenvaller kan de balans doen omslaan naar een rampzalige situatie.

Veel mensen bezoeken een financieel adviseur om antwoorden te vinden. Sommigen vinden inderdaad oplossingen waarmee zij een begin kunnen maken met een leven binnen hun financiële mogelijkheden. Het is ook waar dat geldzorgen niet volledig beperkt zijn tot mensen met onvoldoende bestaansmiddelen; ook veel mensen met hogere inkomens zitten in dezelfde schuit en leven van de ene loonstrook naar de andere.


Financiële problemen - Opzienerschap
Financiële problemen kunnen opgelost worden wanneer wij onze bestaansmiddelen op de juiste manier beheren. Wij moeten onze middelen op een zodanige manier besteden, dat zij ons voordeel opleveren in plaats van lasten. Dit is een aangeleerde vaardigheid die begint met de keuze om de meester over je geld te zijn in plaats van andersom.

We komen niet uit de schulden door meer geld te verdienen, maar door slechte gewoontes te doorbreken en ze vervangen door betere gewoontes.

Daarom moeten wij, om financiële problemen te corrigeren, onze kijk veranderen op geld en het gebruik van geld. Hoe vinden we de zelfbeheersing die nodig is om onze financiële problemen op te lossen?

Elke vrijheid die wij hebben gaat hand in hand met een verantwoordelijkheid. Ons inkomen is hierop geen uitzondering. Hoe wij datgene gebruiken wat ons is gegeven, bepaalt onze tevredenheid met wat we hebben, want geld zelf brengt noch geluk, noch tevredenheid. Als wij proberen om de verlangens van onze harten te bevredigen met de aanschaf van "dingen", dan zullen we dus altijd grotere en betere dingen nodig hebben om onze verlangens te verzadigen.


Financiële problemen - Een Bijbels oogpunt
De Bijbelse kijk op geld (en het beheer van onze bestaansmiddelen) is dat wij dit moeten gebruiken om God te verheerlijken (1 Korintiërs 10:31). In plaats van te streven naar steeds meer dingen die de wereld te bieden heeft, moeten we streven naar de dingen van God. Hij zal dan op Zijn beurt voorzien in alles wat wij nodig hebben.

"Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden" (Matteüs 6:33). "Mijn God zal uit de overvloed van zijn majesteit elk tekort van u aanvullen, door Christus Jezus." (Filippenzen 4:19)


Er is hulp beschikbaar!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden