Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Nieuwe wereldorde


Nieuwe wereldorde - Wat betekent deze term?
De "nieuwe wereldorde" is een term die gebruikt wordt om een overeenkomst tussen de supermachten van de wereld te beschrijven. Het doel van deze overeenkomst is de instelling en handhaving van "wereldvrede". Hiertoe moet de wereld onder het gezag van een enkele wereldregering, een enkele wereldgodsdienst en een enkel wereldwijd economisch systeem worden gebracht (de EU heeft hiermee al een begin gemaakt met de invoering van de "Euro"). In werkelijkheid is het een stap naar een socialistische, goddeloze wereld.

Dit is geen recent idee van de New Age beweging. In de 20e eeuw begonnen wereldleiders veelvuldig te spreken over een "nieuw tijdperk" en de instelling van een "nieuwe wereldorde". Men zegt dat dit plan zelfs al vóór de 12e eeuw werd bedacht door een groep die bekend stond als de Illuminati, wat vervolgens tot de Tempeliers en de Schotse vrijmetselaars leidde.


Nieuwe wereldorde - Wie is erbij betrokken?
Voorstanders van deze nieuwe wereldorde geloven dat he een nobel streven is. Wie wil er tenslotte geen wereldvrede? Hoewel veel universiteitsstudenten, professoren en anderen dit plan ondersteunen, bestaat het merendeel van de bedenkers van de nieuwe wereldorde kennelijk uit een aantal van de rijkste mensen ter wereld, politieke kopstukken en topmensen uit het bedrijfsleven.

In december 1998 sprak minister-president Mikhail Gorbatsjov van de Sovjet-Unie bijvoorbeeld de VN toe met de volgende woorden: "Verdere wereldwijde vooruitgang is nu alleen mogelijk door middel van een zoektocht naar een universele consensus in de beweging naar een nieuwe wereldorde". Tijdens een bijeenkomst in 1990 in Finland werd George H. W. Bush, de voormalige president van de Verenigde Staten, als volgt geciteerd: "Het fundament voor de nieuwe wereldorde zou in Helsinki gelegd worden en onder de Verenigde Naties ingesteld worden." Bush voegde hier later tijdens een persconferentie aan toe: "Als de naties van de wereld blijven samenwerken zoals zij dit tot nu toe hebben gedaan, dan zullen we de hoeksteen van een internationale orde vreedzamer op zijn plaats zetten dan enige andere orde die we tot nu toe gekend hebben."

Socialisten die naar een nieuwe wereldorde streefden, traden tijdens het presidentschap van Bill Clinton in de Verenigde Staten meer in het openbaar. Een krachtige lobby, de Progressive Caucus, begon de principes van het socialisme openlijk te bevorderen en sloot zich aan bij de agenda van de Democratic Socialists of America. Clinton was zeer succesvol in zijn drang naar een grotere overheidsrol in het Amerikaanse privéleven. Hiermee werd de weg geplaveid voor de vervanging van democratische vrijheden door een toenemende overheidsbeheersing.

In feite was dit een weerspiegeling van een proces dat zich in Europese landen als Nederland al eerder begon te voltrekken. Door een proces van liberalisering en een overheersende invloed van socialistische regeringen over meerdere decennia, wat de vorming, groei en invloed van de Europese Unie vergemakkelijkte, heeft Europa een punt bereikt waarop een groot aantal voormalige persoonlijke vrijheden nu op overheidsniveau gereguleerd worden of door de overheid zijn overgenomen.

Films als "Skulls" en "National Treasure" gaan over "geheime genootschappen" zoals "The Skull and Bones Society". Andere vermeende broederschappen en/of internationale organisaties die bij de nieuwe wereldorde betrokken zouden kunnen zijn, zijn de Bilderbergers, de Trilaterale Commissie, de Illuminati, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Verenigde Naties. In tegenstelling tot andere samenzweringstheorieën, zijn deze zaken algemeen bekende publieke kennis.


Nieuwe wereldorde - Wat zou dit voor ons betekenen?
Terwijl de wereld in toenemende mate werelds en atheïstisch wordt, zien we dat veel andere invloeden mensen naar een plan voor een nieuwe wereldorde leiden. We zien een misplaatste "politieke correctheid" en een toenemende ongevoeligheid (voor misdaad, geweld, genocide, goddeloosheid, occultisme, enzovoorts), terwijl de vervolging van Christenen en Joden over de hele wereld onbeteugeld plaatsvindt.

Pastor Ron Riffe (Cutting Edge) schrijft: "De wereld wordt op dit moment overspoeld met occulte literatuur zoals de "Da Vinci Code" en de Gnostische evangelies. Extreem dure televisieprogramma's over UFO's en occulte thema's worden op de best bekeken tijdstippen uitgezonden, omdat ze weten dat het publiek spreekwoordelijk klaar is om geplukt te worden. Voor onze eigen ogen vindt een massahypnose plaats en het bewijs daarvoor is overweldigend."

Texe Marrs, auteur van "Mystery Mark of the New Age" (oftewel: "Het mysterieus teken van het nieuwe tijdperk") herinnert ons eraan dat Bijbelkenners weten dat er één enkele wereldregering zal zijn die onder het directe gezag van de antichrist zal staan. De Bijbel zegt dat God over alle kwaad zal overwinnen. De New Age boodschap is niets nieuws! Het is dezelfde oude, bekende opstand tegen God!

Ontdek zelf wat Gods Schriftteksten te zeggen hebben over het plan van de antichrist en wat jij kunt doen wanneer deze dingen plaatsvinden. "Mijn volk komt om doordat het met mij niet vertrouwd is. Jij wilde het niet met mij vertrouwd maken, daarom wil ik niets meer met jou te maken hebben: je zult mij niet meer als priester dienen. Jij hebt de wet van je God verwaarloosd, daarom zal ik jouw kinderen verwaarlozen." (Hosea 4:6)


Leer meer over de eindtijd!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden