Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Dwazendag

Dwazendag (1 april) is een mooie dag om de Schrifttekst uit Psalm 14:1 en Psalm 53:1 nog eens te bezoeken: De dwaas zegt in zijn hart: “Er is geen God.” Sommige theïsten gebruiken dit vers om te verkondigen dat atheïsten dom, dwaas of onintelligent zijn. Maar ik weet zeker dat de atheïsten die ik ken helemaal niet minder intelligent zijn. Sterker nog, sommigen van hen zijn ronduit briljant.


Dwazendag (1 april) – Atheïsme en intelligentie
Op Dwazendag (1 april), 2011, wezen bloggers op een artikel uit Psychology Today, dat in 2010 werd geschreven door Nigel Barber, Ph.D.: “Why Atheism Will Replace Religion” (oftewel: “Waarom atheïsme godsdienst zal vervangen”)1. In dit artikel schrijft Dr. Barber dat er “sterke correlaties bestaan tussen atheïsme en intelligentie” wanneer culturen zich ontwikkelen.

  “Een geloof in God neemt af in meer ontwikkelde landen. Dit concentreert zich in Europa in landen als Zweden (64% ongelovigen), Denemarken (48%), Frankrijk (44%) en Duitsland (42%). Het aantal atheïsten daarentegen in de meeste landen ten zuiden van de Sahara is minder dan 1%.” (Zie ook: Zuckerman 2007)2
Dr. Barber gaat verder:
  “De reden dat de kerk terrein verliest in ontwikkelde landen kan samengevat worden in marketingtermen. Ten eerste bestaat er minder vrees en onzekerheid in de dagelijkse levens van de mensen, omdat de wetenschap beter is, de overheid “vangnetten” biedt en de gezinnen kleiner zijn, en dus is er een kleinere markt voor godsdienst. Tegelijkertijd worden vele alternatieve producten aangeboden, zoals psychotropische geneesmiddelen en elektronische vormen van entertainment, die met minder bagage komen en die geen slaafse navolging eisen aan onwetenschappelijke overtuigingen.” (Barber, 2010)


Dwazendag (1 april) – Een kwestie van intelligentie of moraliteit?
Het is interessant dat het Hebreeuwse woord voor “dwaas” in de bovenstaande Psalm, "nabal", niet zozeer betrekking heeft op een “intellectuele dwaas”, maar op een “morele dwaas”. Daarom zijn het volgens de Psalmist niet zozeer de mensen met een intelligentieprobleem die zeggen: “Er is geen God”, maar mensen met een moreel probleem.

In zijn boek "What’s So Great About Christianity?" (oftewel: "Wat is er zo geweldig aan het Christendom?”), stelt Dinesh D'Souza het als volgt:

  "Mijn conclusie is, en dit gaat in tegen de populaire opvatting, dat het atheïsme in eerste instantie geen intellectuele opstand is, maar een morele opstand. Atheïsten vinden God niet onzichtbaar, maar veeleer afkeurenswaardig. Zij passen hun verlangens niet zozeer aan de waarheid aan, maar het is eerder zo dat zij de waarheid aanpassen zodat deze bij hun verlangens past...

  Dit is de voortdurende aantrekkingskracht van het atheïsme: het doet de strenge oude man met de lange baard verdwijnen en bevrijdt ons voor de geneugten van zonde en bederf. De atheïst probeert het morele oordeel te laten verdwijnen door de rechter te laten verdwijnen."3
In een interview met The Guardian in 2005 gaf Christopher Hitchens ons zijn invalshoek, die overkomt als een pientere 1 April grap:
  “Er kunnen veel dingen gezegd worden voor het atheïsme – en ik ben overigens geen atheïst, ik ben een anti-theïst. Het zou vreselijk zijn als het waar was dat wij ontworpen en vervolgens geschapen zijn en dan ons hele leven lang in de gaten worden gehouden, of we nu wakker zijn of slapen, en dan zelfs na onze dood nog in het oog worden gehouden – als dat waar zou zijn, dan zou dat vreselijk zijn. Ik ben enorm blij dat er voor dit alles absoluut geen bewijs bestaat. Het zou zijn alsof je in een hemels Noord-Korea zou wonen. Je kunt niet uit Noord-Korea ontsnappen, maar je kunt tenminste sterven. Maar het monotheïsme laat je niet sterven en zo ontsnappen. Het is de wens om een slaaf te zijn. Wie wil nou dat dat waar is? Het is het eisen van een slaafse toestand.”4


Dwazendag (1 april) – Iets om over na te denken
Ernest Hemingway zei: “Alle denkende mensen zijn atheïsten”. Op Dwazendag (1 april), of op enige andere dag, gebruikte ik zelf dit citaat vroeger heel graag, toen ik mijzelf zag als een “nadenkend atheïst”. Maar wanneer ik de levens bekijk van atheïsten als Hemingway (en ook mijn eigen vroegere leven, trouwens), dan zie ik mij gedwongen om de werkelijke motivatie van deze gedenkwaardige stelling in twijfel te trekken.

  Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden…(Romeinen 1:20-22)
Volgens mij is Dwazendag (1 april) een prachtige dag om over dit soort dingen na te denken, of om er nog eens opnieuw over na te denken...


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden