Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

De eindtijd


De eindtijd - De woorden van Jezus Zelf
De eindtijd: "Jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere, en overal zullen er hongersnoden uitbreken en zal de aarde beven: dat alles is het begin van de weeën." (Matteüs 24:6-8; Marcus 13:7-8)

"Hij vervolgde: 'Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen.'" (Lucas 21:10-11)


De eindtijd - Aardbevingen tussen 2000 en 2010
Tekenen van de "eindtijd" zijn overal om ons heen te zien. Laten we alleen eens kijken naar de aardbevingen in het eerste decennium van de 21e eeuw:

26 januari, 2001 - India - Een gigantische aardbeving met een kracht van 7.7 trof de westelijke staat Gujarat en het naburige Pakistan en doodde tenminste 19.700 mensen.

26 maart, 2002 - Afghanistan - Tenminste 1800 mensen verloren het leven toen het noorden van Afghanistan getroffen werd door een reeks aardbevingen en de hoofdstad van de regio, Nahrin, vernietigd werd.

22 juni, 2002 - Iran - Een beving met een kracht van 6 doodde op zijn minst 500 mensen in het noordwesten van Iran.

24 februari, 2003 - China - Een beving met een kracht van meer dan 6.3 doodde tenminste 266 mensen in westelijk China.

1 mei, 2003 - Turkije - Een beving met een kracht van 6.4 doodde 167 mensen in het zuidwesten van Turkije.

26 december, 2003 - Iran - Een enorme aardbeving doodde meer dan 30.000 mensen in Bam, Iran.

26 december, 2004 - Bij de kust van noordelijk Sumatra verwoestte een onderzeese beving met een kracht van 9.0 de regio rondom de Indische Oceaan en veroorzaakte tsunami's die meer dan 283.000 mensen doodden.

8 oktober, 2005 - Kasjmir - Een aardbeving met een kracht van 7.6 tot 7.8 doodde tussen 100.000 en 150.000 mensen. Nog veel meer mensen raakten dakloos.

26 mei, 2006 - Java, Indonesië - Een beving met een kracht van 6.3 doodde meer dan 6000 mensen en verwondde nog eens 33.000 anderen ernstig. Meer dan 200.000 mensen raakten dakloos.

15 augustus, 2007 – Peru - Een aardbeving met een kracht van 8.0 doodde 513 mensen en verwondde 1090 anderen.

12 mei, 2008 – Wenchuan District, zuidwest China – Een vernietigende aardbeving met een kracht van 7.8 doodde meer dan 90.000 mensen.

30 september, 2009 - Sumatra, Indonesië - Na een aardbeving met een kracht van 7.6 en diverse naschokken stierven 3000 mensen en werden 450.000 mensen dakloos.

7 november, 2009 - Port Vila Coasts, Vanuatu – Een aardbeving met een kracht van 7.9 doodde 452 mensen en verwondde nog 786 anderen.

12 januari, 2010 - Haiti – Een aardbeving met een kracht van 7.3 doodde ongeveer 300.000 mensen. Meer dan een miljoen mensen raakte dakloos.


De eindtijd - Niet onverwacht
De eindtijd: "Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen. Keer je af van zulke mensen." (2 Timoteüs 3:1-5) "De dag van de Heer zal komen als een dief. De hemelsferen zullen die dag met luid gedreun vergaan, de elementen gaan in vlammen op, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is komt aan het licht." (2 Petrus 3:10)


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden