Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Het getal van het beest


Het getal van het beest - Een populair onderwerp
Het getal van het beest is dezer dagen een populair onderwerp. Iedereen heeft wel eens gehoord van het getal 666, de antichrist, Armageddon en andere begrippen die verband houden met de "eindtijd". Maar veel mensen gooien deze concepten op een hoop met volkslegenden, Nostradamus, UFO's en talloze samenzweringstheorieën.


Het getal van het beest - De oorsprong
Het getal van het beest komt feitelijk uit de Bijbel, en wel in de context van een toekomstige tijdsperiode waarin de charismatische leider van een nieuw internationaal overheidssysteem een programma in werking stelt, waarmee mensen door middel van economische transacties en registraties beheerst kunnen worden. We lezen dat alle mensen een getal of "merkteken" op hun rechterhand of op hun voorhoofd zullen moeten dragen om te kunnen deelnemen aan de belangrijkste transacties in het leven. Of dit merkteken nu slaat op een bankrekening-achtige code, een numerieke code als een sofinummer of een genetisch identificatiemiddel, wie zal het weten? Of dit merkteken door middel van een tatoeage, een barcode of een soort ingeplante chip zal worden aangebracht, wie zal het weten? Maar met de huidige technologie en recente oproepen tot wereldwijde "registraties" in verband met terroristische dreigingen lijkt de Bijbelse voorspelling met de dag geloofwaardiger, zelfs voor de meest kritische sceptici.


Het getal van het beest - De Bijbelse passage
Het getal van het beest is te vinden in het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring. Er wordt op een aantal plaatsen naar verwezen, maar de belangrijkste passage is Openbaring 13:16-18:

    "Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Alleen mensen met dat teken - dat wil zeggen de naam van het beest of het getal van die naam - konden iets kopen of verkopen. Hier komt het aan op wijsheid. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ontcijferen; er wordt een mens mee aangeduid. Het getal is zeshonderdzesenzestig."
Openbaring 14:9-10 zegt verder dat wij dit teken onder geen enkele voorwaarde moeten aanvaarden, ongeacht hoe zeer we onder druk worden gezet: "Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken".


Het getal van het beest - De technologische realiteit
Het getal van het beest is een technologische realiteit. In 2001 werd door VeriChip al een geminiaturiseerd, implanteerbaar RFID apparaat ("radio frequency identification device") geïntroduceerd, dat kan worden gebruikt voor een groot aantal verschillende toepassingen in de beveiliging, noodhulp en de medische wereld. In 2004 werd VeriChips apparaat door de de Amerikaanse "Food and Drug Administration" goedgekeurd voor medische informatiedoeleinden, wat het bedrijf in staat stelde om te beginnen met de verkoop, marketing en distributie van de chip. Elke VeriChip, die ongeveer zo groot is als een rijstkorrel, bevat een uniek verificatienummer. Dat nummer kan "naadloos geïntegreerd worden" in het hiervoor opgezette wereldwijde registratiesysteem, de "Global VeriChip Subscriber Registry" (GVS). Het systeem kan nu en in de toekomst voor talrijke doeleinden worden gebruikt.


Onderzoek nu verder!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden