Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

De lijkwade van Turijn


De lijkwade van Turijn – Een afbeelding van Jezus Christus?
De lijkwade van Turijn is een doek van ongeveer vier meter lang en 1,2 meter breed, met daarop een “fotografisch negatief” van een man die het slachtoffer lijkt te zijn geweest van precies dat soort geweld waar Jezus Christus tijdens Zijn kruisiging aan onderworpen was. De lijkwade wordt zwaar bewaakt door de Katholieke Kerk. Directe analyses van het doek zijn nauwelijks toegestaan. Het meest nauwgezette wetenschappelijke onderzoek van de lijkwade werd in 1978 uitgevoerd door het “Shroud of Turin Research Project” (STURP), toen een team van forensische wetenschappers de zeldzame gelegenheid kreeg om de lijkwade meerdere dagen lang te onderzoeken. Deze onderzoekers stelden vast dat de lijkwade als geen ander artefact is dat de wereld ooit heeft gezien.

De afbeelding op de lijkwade van Turijn is “geblokt”, dat wil zeggen dat de afbeelding bestaat uit duizenden kleine stippen of “pixels”. Elke stip dringt slechts gedeeltelijk door in de toplaag van de buitenste vezels, waarvan elk een dikte heeft van ongeveer 1/10e van een menselijk haar. Het STURP rapport schreef: “Geen pigmenten of verf- of kleurstoffen zijn aangetroffen op de vezels. Röntgenfoto's, fluorescentie en microchemisch onderzoek van de vezels hebben de mogelijkheid uitgesloten dat verf is gebruikt om de afbeelding te vervaardigen.” De stippen lijken het gevolg te zijn van “oxidatie, dehydratie en biotransformatie”, wat suggereert dat zij door straling zijn ontstaan.


De lijkwade van Turijn – De analyse
In 1988 werd een staaltje van de lijkwade van Turijn met behulp van Koolstof-14 datering gedateerd op ergens tussen 1260 en 1390 na Christus. Voor velen was dit voldoende bewijs dat de lijkwade een vervalsing was, maar nieuwe informatie die sindsdien naar boven is gekomen heeft ernstige twijfels opgeroepen over de geldigheid van die datering. In het bijzonder werd er een soort “bioplastische coating” (een soort levende vernis die uit micro-organismen bestaat) op de lijkwade aangetroffen door Koolstof-14 expert Dr. Leoncio Garza-Valdes. Een dergelijke laag kan de resultaten van koolstofdateringen drastisch beïnvloeden. Bovendien concludeerde een team van wetenschappers in 2005 dat het monster van de lijkwade dat gebruikt werd voor de Koolstof-14 datering geen onderdeel vormde van het oorspronkelijke doek, maar van een latere reparatie. Hopelijk zal de Katholieke Kerk toestemming geven voor nieuw onderzoek met betere technologieën, vooral vanwege de ontdekking van de genoemde bioplastische coating. De oorspronkelijke datering van het doek kan niet als definitieve conclusie worden aangenomen totdat nieuwe proeven kunnen worden uitgevoerd.

Er bestaan tientallen voorwerpen (kunst en munten) uit het eerste millennium na Jezus Christus, die gekopieerd lijken te zijn van de afbeelding op de lijkwade van Turijn. Vermaard Zwitsers criminoloog Max Frei stelde vast dat bepaalde soorten kalksteenpoeder en stuifmeel in de lijkwade alleen afkomstig kunnen zijn uit Jeruzalem of uit de streek rond Jeruzalem. In Spanje bevindt zich een ander artefact, dat “Het Zweetdoek van Oviedo” wordt genoemd. Dit lijkt de hoofddoek van Jezus te zijn, die in de evangelies wordt genoemd en via historische verwijzingen kan worden gedateerd op ten minste de zevende eeuw na Christus. Dit artefact bevat bloedvlekken, eveneens van het type AB, die precies overeenkomen met de lijkwade wanneer ze over elkaar gelegd worden.

Wanneer de afbeelding op de lijkwade van Turijn bekeken wordt met een complex apparaat dat de “VP-8 Image Analyzer” wordt genoemd, dan blijkt deze topografisch driedimensionaal te zijn, een sterke aanwijzing dat de afbeelding werd geprojecteerd door een lichaam toen dat lichaam met het doek was bedekt. Er bestaat geen enkele vervalsing met dit kenmerk; het zou wonderbaarlijk zijn als een vervalser met dit idee op de proppen zou komen, laat staan het ook daadwerkelijk zou kunnen verwezenlijken. Bovendien zijn de bloedvlekken zonder enige twijfel geïdentificeerd als exsudaten van menselijk bloed (van het type AB) en de vloeirichting van het bloed is precies wat men zou verwachten tijdens een kruisiging. Er zijn steekwonden te zien in zowel de voeten als de polsen, een grote steekwond in de romp van het lichaam, prikwonden rondom het hoofd, ongeveer 120 haltervormige kneuzingen (die passen bij het gebruik van een Romeins “flagrum”, een soort zweep) en vele andere verwondingen.


De lijkwade van Turijn – De sceptici
Er is nogal wat aandacht besteed aan sceptische speculaties, die over de lijkwade van Turijn werden gedaan door een zekere Walter McCrone aan het eind van de jaren zeventig. McCrone beweerde dat hij verfdeeltjes had gevonden op de lijkwade en dat de afbeelding daarom een schilderij was. Veel sceptici volgden zijn voorbeeld en kwamen met vergelijkbare beweringen, maar het blijft een feit dat een nauwgezette analyse van de vezels heeft aangetoond dat er geen verband bestaat tussen de afbeelding en enige soort verfdeeltjes. Bovendien zijn er 52 historisch gedocumenteerde gevallen van kunstenaars die door de jaren heen hun schilderijen wilden “heiligen” door ze tegen de lijkwade aan te houden, wat een plausibele verklaring zou kunnen zijn voor de aangetroffen verfdeeltjes.

Zoals ik al eerder zei, dringen de “pixels” van de afbeelding slechts gedeeltelijk door in de toplaag van de verschillende vezels, waarvan elk slechts een dikte heeft van 1/10e van een menselijk haar. Als de afbeelding zou zijn vervaardigd met een of andere vloeistof, dan zou er bewijs te vinden zijn voor een zogenaamde capillaire werking (wanneer de vloeistof in het onderliggende materiaal wordt opgenomen), maar in dit geval ontbreekt dergelijk bewijs; de subtiliteit van het mechanisme dat de afbeelding heeft voortgebracht is verbazingwekkend. Het enige wat hierbij in de buurt komt zijn de “stralingsschaduwen” die werden voortgebracht door de atoombommen in Hiroshima en Nagasaki. Er zou een computergestuurde atoomlaser nodig zijn om een afbeelding met een dergelijke subtiliteit en precisie na te bootsen, en dat is een technologie die nog niet bestaat.


De lijkwade van Turijn – Een open zaak
Is de lijkwade van Turijn een subtiele afbeelding van de energie die vrijkwam toen het lichaam van Jezus Christus werd opgewekt uit de dood? Ten tijde van het schrijven van dit artikel, lijken andere geopperde theorieën over het ontstaan van de afbeelding veel minder overtuigend.


Leer meer!

Met dank aan Steve J. Williams. Met toestemming gebruikt, uit het boek The Skeptics’ Guide to Eternal Bliss (2nd ed), Steve J. Williams, Lulu Press, 2009. Alle rechten voorbehouden in het origineel.WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden