Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Het boek Openbaring


Het boek Openbaring - Wat denkt het grote publiek?
Wat betekent het boek Openbaring voor de gemiddelde Nederlander? We weten het niet precies, maar op basis van een Time/CNN enquête uit 2002 hebben we wel een aanwijzing hoe "de Westerling" over dit boek denkt. Dit onderzoek wees uit dat 35% van alle Amerikanen zegt dat zij tegenwoordig meer aandacht schenken aan een mogelijk verband tussen het nieuws en het einde van de wereld, en dat ze wel eens hebben besproken wat de Bijbel over dit onderwerp te zeggen heeft. Maar liefst 59% zegt dat zij geloven dat de gebeurtenissen in het boek Openbaring zullen plaatsvinden ("Apocalypse Now", Time Magazine, 23 juni, 2002).


Het boek Openbaring - Hoe denkt de wereld er over?
Het boek Openbaring vertelt ons: "Hij [Christus] komt te midden van de wolken, en dan zal iedereen hem zien." Voordat we de beschikking hadden over het internet en wereldwijde nieuwszenders, was de vervulling van een dergelijke gebeurtenis onvoorstelbaar. Walter Russell Mead, van de "Raad voor buitenlandse betrekkingen" in de Verenigde Staten, voorspelt dat onze eeuw de geschiedenis zal ingaan als het "Tijdperk van de Apocalyps". "Het woord apocalyps", zo observeert hij, "stamt van een Grieks woord dat letterlijk het "oplichten van de sluier" betekent; in een apocalyptisch tijdperk voelen veel mensen aan dat de sluier van de normale, wereldse realiteit wordt opgelicht en wij een kijkje achter de schermen krijgen: dat we kunnen zien waar God en de duivel, goed en kwaad, vechten over de toekomstige heerschappij." Steeds meer mensen over de hele wereld geloven dat de geschiedenis zich in een stroomversnelling bevindt en dat oude profetieën in deze tijd worden vervuld. Hierover kunnen we zeggen "dat dit verandert hoe mensen tegen hun eigen omstandigheden aankijken en hoe zij zich gedragen. De grijze gebieden verdwijnen en mensen zien de zaken nu meer 'zwart-wit'" ("Apocalypse Now", Time Magazine, 23 juni, 2002).

Het boek Openbaring noemt de komende wereldleider de "antichrist". Openbaringen van de antichrist lijken veelvuldig voor te komen. Wanneer de secretaris-generaal van de VN beweert dat globalisering de beste hoop biedt om onze wereldproblemen op te lossen, wanneer het "Wereld Economisch Forum" van de VN met het idee speelt om een "Verenigde Naties van Religies" op te richten, wanneer privacy wordt opgeofferd voor veiligheid, dan worden dergelijke krantenkoppen op de profetische websites behandeld als tekenen dat de antichrist druk bezig is met zijn werk.


Het boek Openbaring - Wat denken de theologen?
Het boek Openbaring verkondigt: "Gelukkig is wie dit voorleest, en gelukkig zijn zij die deze profetie horen en zich houden aan wat hier gezegd wordt. Want de tijd is nabij" (Openbaring 1:3) "HIJ KOMT TE MIDDEN VAN DE WOLKEN, en dan zal iedereen hem zien, ook degenen die hem doorstoken hebben. Alle volken op aarde zullen over hem weeklagen. Ja, amen" (Openbaring 1:7).

Time Magazine bekeek de apocalyptische theologie en concludeerde dat godsdienstige "Schriftgeleerden" de neiging hebben om dit onderwerp als een sociologische traditie te behandelen. "Ze zien de interesse in de eindtijd komen en gaan met de golven van catastrofes en kalme tijden. Hele volksstammen waren ervan overtuigd dat het einde nabij was toen Rome in 410 werd geplunderd, toen de Zwarte Dood in de 14e eeuw bijna een derde deel van de hele Europese bevolking uitroeide, toen de tektonische schokken van de aardbeving in Lissabon in 1755 tot zelfs in Engeland kerkklokken deed luiden, en zeker sinds 1945, toen mensen zelf voor het eerst uitgerust waren met het vermogen om een volledige vernietiging teweeg te brengen: niet de 'hand van God', maar die van de mensheid" ("Apocalypse Now", Time Magazine, 23 juni, 2002).


Het boek Openbaring - Gods Woord over de eindtijd
Het boek Openbaring is niet geworteld in een godsdienstige, sociale of mythologische traditie. Het boek Openbaring is Gods Woord aan ons, gevuld met profetieën die in de eindtijd zullen worden vervuld. Veel mensen verkondigen dat de eindtijd al is begonnen. Een belangrijke profetie werd vervuld toen de Joden in 1948 opnieuw hun thuisland Israël stichtten. Daarna vond er weer een andere belangrijke slag van de "profetische klok" plaats toen de Joden in 1967 Jeruzalem weer innamen. Weten we wanneer het einde zal komen? Nee. Maar we weten dat de klok tegenwoordig een beetje sneller tikt dan voorheen. "‘Ik kom spoedig!’ Gelukkig is wie zich houdt aan de profetie van dit boek" (Jezus Christus; Openbaring 22:7).


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden