Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

De ark van Noach


De ark van Noach - Was er genoeg plaats?
Was er genoeg ruimte in de ark van Noach om hem en zijn gezin (in totaal acht mensen) en tenminste twee exemplaren van elke dierensoort (van sommige soorten zelfs zeven) te huisvesten? En hoe zit het met de benodigde voorraden? Volgens het Bijbelse verslag duurde de grote zondvloed een heel jaar! Naast de ruimte voor de mensen en dieren moest er dus ook genoeg opslagruimte beschikbaar zijn voor al het voedsel dat nodig was om Noachs gezin en alle dieren aan boord meer dan twaalf maanden lang te onderhouden! Hoe groot was die boot dan eigenlijk? We zullen het Bijbelse verslag over de zondvloed bekijken, zoals het in Genesis (hoofdstukken zes tot negen) wordt beschreven, om te bepalen of de ark van Noach een haalbare realiteit is of slechts een oude mythe.


De ark van Noach - De dieren
Voordat we kunnen bepalen of de ark van Noach groot genoeg had kunnen zijn om de mensen en dieren van de wereld te redden van een wereldwijde catastrofe, moeten we eerst bepalen hoeveel dieren er aan boord moeten zijn geweest. Dat betekent: welke diersoorten moesten er gered worden? Volgens de meeste Schriftgeleerden worden de zeedieren en insecten in het Genesisverhaal uitgesloten. Dit lijkt redelijk, omdat een gedeelte van al deze diersoorten de ramp buiten de ark zou kunnen overleven. Dan blijven dus de zoogdieren, vogels, reptielen, amfibieën en Noachs gezin over. Vervolgens moeten we in overweging nemen dat Noach door God werd opgedragen om elke diersoort "naar zijn aard" in de ark te verzamelen. Dit betekent dat we het wetenschappelijke concept van variaties binnen de soorten in beschouwing moeten nemen. De meeste biologen zijn het er bijvoorbeeld over eens dat wolven, coyotes, dingo's, jakhalzen, vossen en de honderden tamme hondensoorten allemaal nakomelingen zouden kunnen zijn van een enkel oorspronkelijk "hondenpaar". Tegenwoordig begrijpen we hoe variaties binnen een enkele soort mogelijk zijn in het DNA. Als we dergelijke variaties in beschouwing nemen, dan zijn er ongeveer 16.000 tot 25.000 verschillende soorten zoogdieren, vogels, reptielen en amfibieën die nu nog bestaan of in het verleden geleefd hebben.


De ark van Noach - Een haalbaarheidsstudie
Hoe zit het met de ark van Noach zelf? Waren het ontwerp en de afmetingen van deze boot werkelijk haalbaar? Gebaseerd op de afmetingen die in het Genesisverhaal worden beschreven, zijn de meeste deskundigen het erover eens dat de ark ongeveer 42.000 kubieke meter vrije ruimte had. Stel je eens een schuit voor van drie verdiepingen en met de afmetingen van anderhalf voetbalveld. Volgens talrijke haalbaarheidsstudies is dit meer dan voldoende ruimte om vertegenwoordigers van de 16.000 tot 25.000 verschillende diersoorten een heel jaar lang te huisvesten, inclusief het benodigde voedsel. Sterker nog, als we aannemen dat het gemiddelde dier ongeveer de grootte van een schaap had, dan zou deze schuit feitelijk zelfs tot 125.000 verschillende schepsels kunnen bevatten! Als we nog een stap verder gaan, dan zien we dat de ark niet alleen groot genoeg was voor zijn lading. maar dat hij ook perfect ontworpen was wat betreft stabiliteit en zeewaardigheid. Diverse hydrodynamische proeven hebben laten zien dat een kapseizen van de ark welhaast onmogelijk was, zelfs onder de zwaarst mogelijke weersomstandigheden.


De ark van Noach - De recente kritiek
In de afgelopen jaren hebben sceptici van de ark een groot aantal vragen opgeworpen die op het eerste oog redelijk en intellectueel lijken. Hiermee zijn twijfels opgeroepen over het waarheidsgehalte van het Bijbelse verslag over de zondvloed. Vaak hebben conservatieve Schriftgeleerden geen antwoord op deze vragen, omdat ze enigszins geïntimideerd zijn door de "wetenschappelijke" houding van de "anti-ark" argumenten. Aan de andere kant geven de progressievere Schriftgeleerden zich meteen gewonnen; stilletjes aanvaarden zij het idee dat de ark van Noach en de zondvloed slechts mythologisch zijn. Wij sporen alle mensen aan om al het bewijs kritisch te beschouwen en de geloofwaardigheid van de ark van Noach werkelijk te ontdekken. Lees bijvoorbeeld het boek van John Woodmorappes, "Noah's Ark: A Feasibility Study" (oftewel:"De ark van Noach: een haalbaarheidsstudie"), of de klassieker van Dr. Henry Morris, "The Genesis Flood" (oftewel: "De Genesis zondvloed"). Onderzoek het systematische onderzoek dat voor ons allen beschikbaar is. Deze boeken bevatten bijna 1200 verwijzingen die kunnen helpen bij verdere bestudering van dit onderwerp. We ontdekken dan al snel dat het merendeel van de populaire argumenten tegen de ark met gemak ontkracht kunnen worden ("A Resource For Answering The Critics Of Noah's Ark", oftewel "Reageren op de critici van de ark van Noach", Impact, nr. 273, maart 1996). Onderzoek alles voor jezelf. Ben nooit tevreden met een eenzijdig argument, vooral als het verbleekt in vergelijking met het tegenargument.


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden