Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

De twaalfde imam


De twaalfde imam - Wat is een imam?
Wat is de twaalfde imam? Volgens het Islamitische geloof is een "imam" een gezalfd leider of heerser. Veel Sjiieten geloven dat een "Imam" (met een hoofdletter) een gebedsleider of geestelijke is (al hoeft dat niet het geval te zijn). Soennieten geloven dat een imam ook een profeet kan zijn; Sjiieten geloven dat niet alle profeten een imam kunnen zijn, maar dat een imam wel een profeet kan zijn. Men zegt dat een imam door Allah gezalfd is en een perfect voorbeeld is om de mensheid op elk mogelijk gebied te leiden.

De Sjiitische interpretatie houdt in dat een imam alleen gezalfd kan worden door Allah en dat geen enkel mens daartoe de macht heeft. Men gelooft dat de twaalfde imam een nakomeling van de Profeet Mohammed is, met een goddelijke status net als de opeenvolging van zijn zonen. De twaalfde imam wordt ook wel de "verborgen imam" of de "al-Mahdi" (de door God geleide) genoemd.


De twaalfde imam - Wie is de twaalfde imam?
Binnen de Sjiieten (in Iran de meerderheid van de Islamieten) bestaat er een profetie dat er een twaalfde imam zal komen. Hij zal de grote geestelijke verlosser zijn. Deze Imam wordt Abu al-Qasim Muhammad of ook wel Muhammad al-Mahdi genoemd. Men beweert dat hij de zoon is van de 11e imam, Hasan Al-Askari, en zijn vrouw, de kleindochter van een keizer. Er bestaan conflicterende uitspraken over haar naam, die of Fatima of Nargis Khatoon zou zijn.

De meeste versies van het verhaal zeggen dat al-Mahdi zich (ergens in de 13e eeuw) als kind, op ongeveer vijfjarige leeftijd, onderdook. Men zegt dat hij zich sindsdien in grotten verborgen houdt, maar dat hij vlak voor de dag van het oordeel op een bovennatuurlijke manier zal terugkeren. Volgens de "Hadith" zijn de criteria voor de verborgen imam de volgende:

  • Hij zal een nakomeling van Mohammed en de zoon van Fatima zijn
  • Hij zal een breed voorhoofd en een puntige neus hebben
  • Hij zal juist voor het einde van de wereld terugkeren
  • Zijn verschijning zal voorafgegaan worden door een aantal profetische gebeurtenissen tijdens een vreselijke wereldwijde chaos, tirannie en onderdrukking die drie jaar zal duren
  • Hij zal uit Medina naar Mekka ontsnappen en duizenden zullen trouw aan hem zweren
  • Hij zal zeven jaar lang over de Arabieren en de wereld heersen
  • Hij zal alle tirannie en onderdrukking uitroeien en harmonie en volledige vrede brengen
  • Hij zal in Mekka een gebed leiden waarbij Jezus aan zijn zijde zal staan en zijn gebed zal volgen
Het is opmerkelijk dat de theorie over de twaalfde imam een grote rol speelt in de tegenwoordige bezorgdheid van de wereld over Iran. De Sjiitische presidenten van Iran zijn sterk toegewijd aan de Islamitische Messias, al-Mahdi. Door de jaren heen hebben al veel mensen beweerd dat zij de verborgen imam waren, maar het Iraanse leiderschap gelooft dat hij nog moet komen en heeft in het verleden de positie ingenomen dat zij zelf de wereld moeten voorbereiden op de komende Mahdi. Om gered te kunnen worden, moet de wereld zich in een toestand van chaos en onderdrukking bevinden. De Iraanse president Ahmadinejad beweerde bijvoorbeeld dat hij "door Allah werd opgedragen om voorbereidingen te treffen voor de glorieuze verschijning van de Mahdi". Deze apocalyptische aansporing bevat enkele angstwekkende uitspraken.


De twaalfde imam - Waarom is deze nu zo belangrijk?
Terwijl Christenen naar de wederkomst van Christus uitkijken en de Joden op hun Messias wachten, wachten Moslims op de twaalfde imam. Maar van deze drie is Allah's aangewezen Mahdi de enige die een gewelddadig pad vereist om de wereld te veroveren. Het Iraanse leiderschap heeft beweerd dat ze een "ondertekend contract" met al-Mahdi hebben gesloten, waarin zij trouw zweren aan zijn werk. Wat houdt dit werk in? Met de zorgen over de nucleaire vermogens van Iran in het achterhoofd, zijn er berichten dat Israël volgens het Iraanse leiderschap van de kaart moet worden geveegd. Toen president Ahmadinejad in 2005 tot de Verenigde Naties sprak, beweerde hij dat hij zich tijdens die toespraak in een aura van licht bevond en een verandering in de atmosfeer voelde en dat op dat moment niemand met zijn ogen kon knipperen. De Iraanse president zou ook in apocalyptische termen gesproken hebben en leek het conflict met het Westen, dat hij "de grote Satan" noemde, te koesteren. Tegelijkertijd beweerde hij dat hij de wereld op de komende Mahdi moest voorbereiden door haar volledig onder Moslimgezag te brengen. Iran lijkt nog steeds hard aan het werk om de wereldwijde verschrikkingen, die nodig zijn zodat al Mahdi vrede kan brengen, werkelijkheid te laten worden.

Dit idee en dit doel, in combinatie met een enorme haat voor de ongelovigen, Amerika en Israël, herinneren ons aan de Bijbelse profetieën over de komende antichrist en de miljoenen die trouw zullen zweren aan een bedrieglijke valse Messias die zal beweren vrede te brengen. Zou deze twaalfde imam Mahdi met zijn dienaars de laatste dagen van de komende werkelijke Redder in gang kunnen zetten?


Leer over de oorsprong van de Islam!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden