Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Gedeeltelijke geboorte-abortus


Gedeeltelijke geboorte-abortus - Soelaas vinden in een mythe
Enkele jaren geleden was de zogenaamde "gedeeltelijke geboorte-abortus", ook wel "intacte dilatatie en evacuatie" genoemd, het onderwerp van een artikel in de Wall Street Journal. Het onderstaande is een brief aan de redacteur van deze krant als reactie op dit artikel (bron: Wall Street Journal; 14 mei, 2001).


Gedeeltelijke geboorte-abortus - Brief aan de redacteur
De krant heeft zijn lezers verteld dat de gedeeltelijke geboorte-abortus een "zeldzame" procedure is die "normaal gesproken wordt uitgevoerd als het leven van de moeder gevaar loopt of als is vastgesteld dat de foetus zware afwijkingen zal hebben" (uit het artikel "Drive to Ban Abortion Procedure Slows," 27 april). Maar deze beweringen, die in 1995 door pro-abortus bewegingen werden verzonnen, waren in 1997 al volledig ontzenuwd.

De Journal schreef dat "critici volhouden dat de procedure soms in minder kritieke omstandigheden wordt toegepast". Maar juist de voorstanders van abortus en hun betaalde woordvoerders gaven toe dat gedeeltelijke geboorte-abortussen routinematig worden gebruikt om abortussen uit niet-medische overwegingen uit te voeren, gewoonlijk in de vijfde en zesde maand van de zwangerschap. Ron Fitzsimmons, uitvoerend directeur van de National Coalition of Abortion Providers (oftewel de "Nationale coalitie van abortusklinieken"), vertelde de New York Times bijvoorbeeld dat "de procedure in het merendeel van de gevallen wordt uitgevoerd op een gezonde moeder met een gezonde foetus" (26 februari, 1997).

Mr. Fitzsimmons schatte elders dat jaarlijks 4000-5000 abortussen per jaar worden uitgevoerd volgens de gedeeltelijke geboorte-methode. Hij betuigde spijt over zijn eigen rol in het verleden in de verspreiding van wat hij een "politieke agenda" noemde, door te zeggen: "Ik loog alsof het gedrukt stond." De bewering dat gedeeltelijke geboorte-abortussen alleen of vooral gebruikt worden in uitzonderlijke medische omstandigheden werd ook, onder andere, weerlegd door verslaggevers van de "Hackensack Record" (New Jersey) en de "Washington Post". Deze journalisten interviewden talrijke voorstanders van abortus, die ronduit toegaven dat zij de methode routinematig gebruikten voor abortussen die niet door een medische noodsituatie werden ingegeven.

In januari 1997 behandelde het media-kritische programma "Media Matters" van de publieke omroep PBS een specifiek geval van slechte verslaggeving over een eerdere, weinig kritische uiteenzetting in de nieuwsmedia over de leugens van de abortusbeweging over de gedeeltelijke geboorte-abortus.

We zijn nu vier jaar verder en nu wordt deze duidelijk onjuiste informatie in een gerespecteerde nationale krant weer naar boven gehaald. Dit toont wellicht hoe gehecht sommige journalisten zijn aan het soelaas dat de mythen over abortus hen bieden.

Douglas Johnson, Directeur gerechtelijke zaken
National Right to Life Committee (oftewel: "Nationaal Comité voor het recht op leven")
Washington


Gedeeltelijke geboorte-abortus - Laten we niet laks worden
Een gedeeltelijke geboorte-abortus is extreem barbaars. Als je niet weet hoe deze procedure werkt of waar en wanneer deze procedure wordt toegepast, zorg dan dat je hiervan op de hoogte raakt. Het zou belachelijk en droevig zijn als we zouden blijven stilzitten en toestaan dat de gedeeltelijke geboorte-abortus via een sluiproute alom aanvaard wordt, of als we zouden beweren dat dit alleen een politiek onderwerp is, maar geen moreel, ethisch of godsdienstig onderwerp. Zorg dat je geïnformeerd bent en laat dan je stem horen!


Leer nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden