Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Profetieën van Nostradamus


Profetieën van Nostradamus - Toppers in de roddelbladen!
De profetieën van Nostradamus zijn op zijn best een uiting van onze populaire cultuur. Steeds wanneer de gebeurtenissen in de wereld een kookpunt bereiken, snellen de mensen naar de roddelbladen om te zien wat de beruchte 16e-eeuwse "profeet" erover te zeggen had. Na de aanslagen op het World Trade Center en het Pentagon op 11 september 2001 werd Nostradamus al snel een van de populairste zoekopdrachten op het internet. Meteen na de aanslagen werd via e-mails het bericht verspreid dat Nostradamus alle gebeurtenissen had voorspeld. Hoe kon Nostradamus uitgroeien tot een dergelijk cultfiguur?


Profetieën van Nostradamus - Achtergrond van een "profeet"
Nostradamus werd op 14 december 1503 in St. Remy, in Frankrijk, geboren als Michel de Nostredame. In zijn jonge jaren bracht hij veel tijd door met zijn grootvader die hem veel leerde over talen, wiskunde, astronomie en astrologie. Hij studeerde kunst aan de Universiteit van Avignon en studeerde af aan de medische school van de Universiteit van Montpellier. Hij praktiseerde geneeskunde en werd bekend omdat hij slachtoffers van de plaag in de streek rondom Montpellier met succes had behandeld. In 1534 trouwde Nostradamus met zijn eerste vrouw. Hij had met haar twee kinderen. Niet veel later stierf zijn hele gezin aan de plaag. Nostradamus reisde de zes daaropvolgende jaren door Europa. In 1554 vestigde Nostradamus zich in Salon, ook in Frankrijk, waar hij zijn tweede vrouw huwde en zes kinderen had.

In 1555, op 52-jarige leeftijd, schreef Nostradamus zijn eerste verzameling profetieën, een verzameling van honderd "kwatrijnen" die ook bekend staat als een "Centurie" (een kwatrijn is een gedicht van vier regels). In 1564 werd Nostradamus aangesteld als de hofarts van Koning Karel IX. In de daaropvolgende jaren, tot aan zijn dood in 1566, schreef Nostradamus nog tien andere Centuriën met profetieën.


Profetieën van Nostradamus - Enkele beroemde voorbeelden
De profetieën van Nostradamus werden vooral in het Frans geschreven, hoewel sommige in het Latijn, Grieks en Italiaans werden geschreven om enkele betekenissen te vervagen. Hij gebruikte ook andere middelen om zijn kwatrijnen een wazige betekenis te geven, zoals symbolen, metaforen en opzettelijk verkeerd gespelde woorden. Het interessantst is wel dat een groot gedeelte van de zogenaamde profetieën van Nostradamus die vandaag de dag circuleren slechts volkslegenden zijn: vaak is er in de originele kwatrijnen geknipt en geplakt om ze beter te laten overkomen met belangrijke wereldgebeurtenissen. Vlak na de aanval van de terroristen op 11 september 2001 in de VS werd bijvoorbeeld een aantal profetieën van Nostradamus via het internet en de nieuwsmedia verspreid. Hier volgen enkele voorbeelden:

  In het jaar van de nieuwe eeuw en negen maanden,
  zal uit de hemel een grote terreurkoning komen.
  De hemel zal branden op 45 graden en vuur zal de aarde omspannen.
  Vuur nadert de grote nieuwe stad."

  "In de stad York zal een instorting plaatsvinden,
  twee tweelingbroers uiteengerukt door chaos,
  terwijl het fort valt, zal de grote leider vallen.
  Derde grote oorlog zal beginnen als de grote stad brandt."

  "Het wordt voorzien dat precies driehonderd en vijftig jaar in de toekomst
  zilveren feniksen de tweelingbroers van de onderdrukking zullen neerhalen.
  Deze droegen de natie van de koning, die de apocalyps zal teweegbrengen.
  In de Stad van God zal er een grote donder zijn.
  Twee broers verscheurd door chaos.
Nou, werd de aanval op de "Twin Towers" in New York dan echt door Nostradamus voorspeld? Nee, Nostradamus schreef deze kwatrijnen helemaal niet! Zij werden aangepast en verdraaid om enigszins met de gebeurtenissen overeen te stemmen. Het eerste kwatrijn luidt bijvoorbeeld: "In het jaar van de nieuwe eeuw en negen maanden", maar het originele kwatrijn van Nostradamus zegt: "In het jaar 1999 en zeven maanden zal uit de hemel een grote Terreurkoning komen" (Centurie 10:72). Er wordt ook geen gewag gemaakt van de "tweelingbroers" die "uiteengerukt" zullen worden. Het kwatrijn zegt feitelijk: "Twee koninklijke broers zullen zo veel oorlog met elkaar voeren" (Centurie 3:97). En de volgende tekst is het enige wat zelfs maar in de buurt komt van een instorting van de stad York en de brandende hemel: "Op 45 graden zal de lucht branden, vuur zal de grote nieuwe stad naderen... wanneer men een bewijs zal willen van de Normandiërs" (Centurie 6:97). Nostradamus heeft de woorden "fort" en "grote oorlog" nooit gebruikt.


Profetieën van Nostradamus - Waarom schenken wij er zo veel aandacht aan?
Na de aanvallen op 11 september 2001 waren de profetieën van Nostradamus werkelijk overal te vinden! Van BBC News tot de bestsellerlijst op Amazon.com. Het woord "Nostradamus" wist zelfs korte tijd het woord "seks" uit de top 50 van internetzoekopdrachten te verdringen. Het mag duidelijk zijn dat mensen verzot zijn op het idee van profetieën. De roddelbladen zijn hier eveneens getuigen van. Waarom zijn er dan zoveel aanhangers van vage en gewoonlijk foutieve profetieën van mensen als Nostradamus, Jeanne Dixon, Edgar Cayce en anderen die het allemaal niet verder schoppen dan de lijst van "volkslegenden"? Waarom raadpleegt men de nauwkeurigste profetieën aller tijden niet? Meer dan 600 van deze profetieën staan in de bestseller die wij de Bijbel noemen. En raad eens? Tot op de dag van vandaag zijn ze allemaal uitgekomen! En er bevinden zich nog steeds zo'n 300 onvervulde profetieën aan de horizon!


Lees nu meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden