Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Marilyn Manson


Marilyn Manson - Wie is hij?
Marilyn Manson, wiens echte naam Brian Warner is, is een "shock rocker" die bekend staat om zijn macabere uiterlijk met make-up en body piercings. Hij bevindt zich sinds 1996 in de muziekscène en is zelf net zo controversieel als zijn macabere songteksten en exorbitante gedrag op het podium. Zijn concerten hebben in enkele steden zelfs protestacties uitgelokt en sommigen geloven dat zijn muziek een grote invloed had op de twee tieners die de dodelijke schietpartij in Columbine uitvoerden.

"Marilyn Mansons muziek bevordert zelfmoord, dood, drugsgebruik, geweld en haat", zegt Jason Janz, een jongerenpastor en oprichter van "Citizens for Peace and Respect" (oftewel "Burgers voor vrede en respect"). "We zeggen niet dat hij het drama in Columbine heeft veroorzaakt, maar we zeggen wel dat hij dit soort gedrag goedkeurt en aanmoedigt" (AP/USA Today, 15 juni 2001).

Anderen zijn het niet met hem eens en zeggen dat hij slechts een rage is, net als bands als KISS, Twisted Sister, Alice in Chains en andere hardrock bands uit het verleden. Hoewel er miljoenen van zijn albums zijn verkocht, zijn zijn verkoopcijfers in de afgelopen jaren sterk gedaald, wat door kenners in de muziekindustrie wordt gezien als bewijs voor zijn afgenomen faam.


Marilyn Manson - Wat is zijn godsdienstige achtergrond?
Marilyn Manson werd grootgebracht in de Episcopale Kerk. Zijn vader was Katholiek en zijn moeder was een Episcopaalse. Hij bezocht een Christelijke school die niet aan enig kerkgenootschap was verbonden. En toch lijkt zijn gedrag te botsen met zijn opvoeding. Hijzelf geeft de schuld hiervoor aan de bekrompen interpretatie van de waarheid die Christenen hebben. Manson zegt: "Op een jonge leeftijd begon ik Christenen dus al te zien als mensen die geloven dat hun interpretatie van God de enige juiste is" (vertaald uit: beliefnet.com).

En toch zei Jezus Zelf: "Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij" (Johannes 14:6). God zegt in de Bijbel meer dan 200 keer dat Hij de enige God is. Jesaja 46:9 zegt bijvoorbeeld: "Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, ik ben God, niemand is aan mij gelijk." Christenen volgen gewoonweg wat God volgens de Bijbel nu eenmaal over Zichzelf heeft gezegd.


Marilyn Manson - Zijn kijk op de menselijke natuur
Marilyn Manson zegt: "Aanvankelijk werd ik door de donkere kant van het leven aangetrokken. Maar het is eigenlijk gewoon de menselijke aard. Ik begon te leren dat al die dingen die men zondig noemt gewoon de dingen zij die je een mens maken. Al die zeven dodelijke zonden zijn de ware aard van de mens. Het is menselijk om hebzuchtig te zijn. Om haatdragend te zijn. Om begeerte te hebben. Natuurlijk moet je die dingen in de hand houden, maar als jij je schuldig moet voelen omdat je menselijk bent, dan zul je verstrikt raken in een eindeloze zonde-inkeer cyclus waaruit je niet kunt ontsnappen" (vertaald van: beliefnet.com).

Marilyn Manson heeft gelijk wanneer hij zegt dat de donkere kant, zonde, de menselijke aard is. De Bijbel is het hier mee eens. "Niets is zo onbetrouwbaar als het hart, onverbeterlijk is het, wie zal het kennen?" (Jeremia 17:9). Maar hij heeft het mis wanneer hij zegt dat er geen uitweg is uit Mansons "eindeloze zonde-inkeer cyclus". We zijn wel degelijk in staat om deze cyclus te doorbreken. Efeziërs 4:21-24 zegt: "Het wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid.".


Read Marilyn Manson Page 2 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden