Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Marilyn Manson

(Read Marilyn Manson, Part 1 First)

Marilyn Manson - Zijn idee van Satan
Marilyn Manson zegt dat hij zichzelf met Satan kan identificeren. "Dus dat was het moment waarop ik andere interpretaties van God begon op te zoeken. En in het begin, wanneer je in opstand komt, ga je voor de voor de hand liggende keuzes: heavy metal, Satanisme. Voor mij is Satan een voorstelling van de grootst mogelijke rebellie. Lucifer was de engel die uit de hemel werd geschopt omdat hij God wilde zijn. Met wie zou ik mij beter kunnen identificeren?" (vertaald uit: Beliefnet.com).

Als Marilyn Manson zichzelf met Satan en opstandigheid wil identificeren, dan zou hij de ware aard van Satan moeten kennen: hij is "de slang van weleer, die duivel of Satan wordt genoemd en die de hele wereld misleidt... die hen dag en nacht bij onze God aanklaagde" (Openbaring 12:9, 10). Hij bedriegt en beschuldigt. Als wij dit verhaal verder lezen, dan zien we wat zijn lot (en dat van zijn volgelingen) zal zijn. 2 Petrus 2:4 zegt: "Immers, God heeft zelfs engelen die gezondigd hadden niet gespaard maar hen in de Tartarus geworpen. Daar, in de diepste duisternis, blijven ze opgesloten om hun vonnis af te wachten."


Marilyn Manson - Meer dan een entertainer?
Marilyn Manson kan wel beweren dat hij slechts probeert om mensen op een zodanige manier te shockeren dat ze gaan nadenken. "Ik heb altijd een verlangen gehad om te provoceren en om mensen aan het denken te zetten, maar het zou geen uitdaging voor mij zijn als het alleen maar om shockeren zou gaan", zo zegt hij. Maar zijn gedrag onthult dat zijn handelingen verre van altruïstisch zijn. Hij is al twee keer met de wet in aanraking geweest. En hoe zit het met de invloed op zijn luisteraars? Het drama in Columbine onderstreepte Mansons favoriete observatie (die de inspiratie was voor zijn artiestennaam) dat "er een hele dunne scheidslijn bestaat tussen entertainers en massamoordenaars" (USA Today, 21 november 2000).

Manson betwist het idee dat gewelddadige kunst tot gewelddadige daden leidt. Hij zegt: "Je kunt boeken, muziek, films en videospelletjes niet de schuld geven voor het gedrag van mensen. Deze dingen zijn belangrijke uitlaatkleppen voor emoties. Toen ik opgroeide, nam ik altijd mijn toevlucht tot de muziek als ik te veel moeite had om met bepaalde dingen om te gaan. Als je de dingen wegneemt waarmee mensen zichzelf identificeren, dan schep je kleine tijdbommen die uiteindelijk zullen exploderen. Mensen voelen zich verstikt als ze niet gehoord kunnen worden." (USA Today 21 november 2000)

En toch blijven we achter met de vraag of Manson in werkelijkheid slechts een schijn ophoudt of dat hij werkelijk leeft naar wat hij gelooft. Jezus zei Zelf in Matteüs 12:34 in niet mis te verstane bewoordingen: "Addergebroed! Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over." Zouden Marilyn Mansons woorden en daden gewoon een weerspiegeling kunnen zijn van zijn hart?

Marilyn Mansons standpunt over de Bijbel en God verdient serieuze aandacht, omdat dit enkele veel gestelde vragen oproept die wij allen stellen, zoals: Wie ben ik? Waarom ben ik hier? Wat is mijn toekomst? Als je deze vragen dieper wil onderzoeken, klik dan op de links aan de rechterzijde van deze pagina.


Read Marilyn Manson Page 3 Now!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden