Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

De geschiedenis van Valentijnsdag


De geschiedenis van Valentijnsdag – De man Valentijn
Wordt de geschiedenis van Valentijnsdag correct uitgedrukt in de tegenwoordige viering met lekkere chocolaatjes, prachtige kaarten en schitterende verlovingsringen? Wat is het verhaal achter deze zo commerciële feestdag?

Sommigen zeggen dat de dag vernoemd is naar een bisschop, Valentinus (Valentijn) genaamd, in het Romeinse Rijk. Claudius II was de Romeinse keizer in die tijd. Hij vond dat ongehuwde mannen betere soldaten waren en daarom besloot hij om een wet uit te vaardigen die jonge mannen verbood te trouwen. Rond 270 na Christus kreeg Valentijn medelijden met deze mannen die hun geliefden niet konden zien en niet mochten trouwen.

Hij werd een voorvechter van deze jonge verliefde stellen en begon in het geheim huwelijken te sluiten. Maar al snel werd dit ontdekt en werd hij in het gevang gezet. Keizer Claudius II probeerde Valentijn te bekeren tot de aanbidding van de Romeinse goden, maar Valentijn weigerde. In plaats daarvan probeerde Valentijn Claudius tot het Christendom te bekeren. Valentijn werd ter dood veroordeeld en op 24 februari 270 geëxecuteerd.

Een andere versie van de geschiedenis van Valentijnsdag vertelt ons dat Valentijn verliefd werd op de dochter van zijn gevangenisbewaarder. Vlak voor zijn dood stuurde hij haar een briefje dat hij ondertekende met de woorden "van jouw Valentijn". Zijn dood werd omgeven door een romantische aura en daardoor verspreidde het verhaal van bisschop Valentijn (Sint Valentijn) zich al snel naar Engeland en Frankrijk.

Na zijn dood werd Valentijn een zogenaamde "beschermheilige". Sommigen beschouwden hem als de geestelijke opziener van een jaarlijks feest waarbij jonge Romeinen liefdeskaarten stuurden aan de mensen die zij graag formeel wilden ontmoeten. Dit festival werd elk jaar op 14 februari gehouden. Musea over de hele wereld bevatten Valentijnskaarten die teruggaan tot maar liefst 1415 na Christus.

Sinds de Middeleeuwen is februari al de maand geweest waarin de liefde wordt gevierd.


De geschiedenis van Valentijnsdag - Symbolen van deze dag
Ook al is de geschiedenis van Valentijnsdag niet helemaal duidelijk, toch is het een van de populairste feestdagen geworden, voor verliefde mensen én bloemisten! De meest gebruikte symbolen op Valentijnsdag zijn tegenwoordig cupido's, harten, rozen, teddyberen en liefkozende woorden. Kinderen geven elkaar zelfs Valentijnskaarten met daarop hun favoriete tekenfilm- en striphelden. En de volwassenen zijn nooit opgehouden met het sturen van kaarten. Daarom is deze feestdag, na het kerstfeest, de feestdag waarop de meeste wenskaarten worden verstuurd.

Cupido's met pijlen en bogen zijn voorstellingen van de Romeinse mythologie. Cupido was de zoon van Venus, de godin van de liefde. Een pijl uit zijn boog zou de nietsvermoedende begeerde mens of god raken en er zo voor zorgen dat hij verliefd werd.


De geschiedenis van Valentijnsdag – Ware liefde vinden
De geschiedenis van Valentijnsdag begon in een tijdperk vol plechtige tradities. De verhalen over vrouwen die met gulle gebaren en heldendaden het hof werd gemaakt, bloeien in de tegenwoordige liefdesromans nog steeds op. Wij willen allemaal begeerd worden; wij willen allemaal geliefd en aanvaard worden.

God heeft in deze behoefte voorzien door de grootste liefdesdaad die ooit in de geschiedenis van de wereld is uitgevoerd. God hield zo veel van ons dat Hij Zijn Zoon naar de aarde stuurde om als mens te leven. Als gevolg van onze zonden waren wij van God afgezonderd. Daarom voorzag God in een manier waarop wij toch de eeuwigheid met Hem in de hemel kunnen doorbrengen. In de grootste liefdesdaad ooit stierf Jezus uit liefde voor ons aan het kruis als een perfecte vervanging voor ons allen. Hij stierf, werd begraven en stond weer op uit de dood. Wanneer wij Zijn geschenk erkennen en aanvaarden, stapt Hij onze levens binnen om ons te leiden en van ons te houden op een manier waarop wij nog nooit eerder geliefd werden.


Leer meer over Gods liefde voor jou!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden