Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Samenzweringstheorieën


Samenzweringstheorieën – Wat zijn dat?
Waar je ook om je heen kijkt, zul je samenzweringstheorieën aantreffen. Vele daarvan zijn algemeen aanvaard, eenvoudigweg omdat ze door de jaren heen zo vaak herhaald zijn. Natuurlijk bestaan samenzweringen, maar de meeste samenzweringstheorieën zijn slechts theorieën die bovendien onwaar blijken te zijn. Samenzweringstheorieën zijn verschillende segmenten van het leven binnengedrongen, zoals overheid, entertainment, wetenschap en godsdienst.

Dingen die onverklaarbaar blijken te zijn of waarvoor geen duidelijke verklaring gevonden kan worden, zijn voer voor mensen die in alles een samenzweringstheorie zien. Veel mensen willen solide bewijs voor elke gebeurtenis. Mensen hebben moeite om te aanvaarden dat sommige dingen onbewijsbaar zijn of nooit opgelost zullen worden. Wanneer iets niet bevestigd of verklaard kan worden, hebben sommige mensen de neiging om hun de fantasie de vrije loop te geven. En zo ontstaan samenzweringstheorieën. Daarna worden zij vaak mondeling, via e-mail of social media verspreid.


Samenzweringstheorieën – De populairste theorieën
Enkele van de meest populaire samenzweringstheorieën hebben betrekking op de dood van John F. Kennedy, Princes Diana en Elvis Presley.1 Andere samenzweringstheorieën zijn geworteld in speculaties over de Nieuwe Wereldorde of in verhalen over Area 51, geheime genootschappen als de Illuminati, het “Skull and Bones” broederschap, en de Da Vinci Code.2

Enkele bekende samenzweringstheorieën zijn:

  • De Amerikaanse regering had een aandeel in de aanvallen op 11 september, 2001.
  • Elvis Presley leeft nog en leeft ergens incognito.
  • Lee Harvey Oswald was niet de enige die betrokken was bij de moord op John F. Kennedy.
  • De maanlanding van Apollo 11 was niet echt.
  • De barcode op artikelen in de supermarkten is “het merkteken van het beest”.
Het boek “De Da Vinci Code” en de daarop gebaseerde film leidden tot een stortvloed aan samenzweringstheorieën. De “Code” bracht de mysterieuze Priorij van Sion en Opus Dei genootschappen aan het licht. Daarnaast leidde deze film tot een storm van speculaties over een huwelijk tussen Jezus en Maria van Magdala, wat volledig onwaar is. De tragedie van Dan Browns fictieve verhaal is dat mensen, die op zoek zijn naar Bijbelse en geestelijke waarheden, misleid worden omdat dingen onjuist worden voorgesteld. Slecht geïnformeerde mensen denken dat het boek of de film waar is, omdat het beweert op de Bijbel te zijn gebaseerd, maar wanneer we het verhaal vergelijken met de waarheden uit de Schrift, dan blijkt het grootste gedeelte ervan flink verdraaid te zijn.

Radicale samenzweringstheorieën willen beweren dat de Holocaust nooit heeft plaatsgevonden, ondanks het onweerlegbare bewijs van de vele foto's, documentatie en nauwkeurig bijgehouden boekhoudingen van de Nazi's. De getuigenissen van vele overlevenden van de Holocaust en zelfs enkele Nazi kampbewakers en officieren kunnen niet betwist worden. Het is een goed voorbeeld van Joseph Schumpeters beroemde citaat: “het eerste wat een mens zal doen voor zijn idealen is liegen”. Dit kan ongetwijfeld toegepast worden op mensen met een extreem antisemitische agenda.


Samenzweringstheorieën – Soms gedeeltelijk waar
Sommige samenzweringstheorieën kunnen toch gedeeltelijk gebaseerd zijn op de waarheid. De theorie die het “merkteken van het beest” in de barcode van producten ziet, is gebaseerd op de Bijbelse waarschuwing over een komende tijd waarin de wereld onder het gezag van een antichrist zal staan. Al verbiedt God de aanvaarding ervan, toch zal het teken verplicht zijn voor ieder die iets wil kopen of verkopen (Openbaring 13:17). Mensen hebben dit idee verdraaid en er een samenzweringstheorie van gemaakt.

Het streven naar werelddominantie is niets nieuws. Door de eeuwen heen zijn er al vele oorlogen gevoerd met dat doel voor ogen. Het verlangen naar een Nieuwe Wereldorde wordt tegenwoordig door een groot aantal wereldleiders uitgedrukt. Terwijl de wereld wegglijdt naar een volkomen economische instorting, geloven sommige mensen dat een enkele munteenheid, een enkele wereldregering of een wereldwijde godsdienst het antwoord zal zijn. De Sjiitische tak van de Islam is ook op zoek naar een dergelijke wereldleider, de 12e Imam of “al Mahdi” zoals hij soms wordt genoemd.3 Zij geloven dat hij alleen kan verschijnen als de wereld zich in een volledige chaos bevindt; dan kan hij vrede brengen onder zijn universele heerschappij. Wanneer we dit vergelijken met de beschrijving van de eindtijd in de Bijbel, dan blijkt de Mahdi meer op de beschrijving van de antichrist te lijken dan op de redder van de wereld.

Daarnaast profeteert de Bijbel over een vergelijkbaar scenario. Zowel Joden als Christenen wachten op de komst van de Messias. Maar, die zal niet verschijnen totdat de wereld onder een zevenjarig bewind van de antichrist (de ene wereldleider) zal staan. Het zal volgens de Bijbel een tijd zijn waarin de wereld een Nieuwe Wereldorde heeft aanvaard met een enkele wereldleider, regering en godsdienst. Het zal uitmonden in een laatste veldslag (te Armageddon) waar Jezus Christus al het kwaad voor altijd zal overwinnen. Dit is niet dezelfde Jezus die door de radicale Moslims “Isa” wordt genoemd en die volgens hen naast de al Mahdi zal staan om te verkondigen dat deze Mahdi de werkelijke redder van de wereld is.

Wat is een samenzweringstheorie en wat is waarheid? God belooft ons dat alle mensen die in Jezus Christus geloven gered zullen worden van de eeuwige straf die satan brengt. Christus biedt een glorieus, eeuwig leven aan alle mensen die tot inkeer komen van hun zonden en Hem aanvaarden als hun Heer en Redder. Als jij Jezus niet kent, zou jij dan niet alle zegens die Hij jou aanbiedt willen ontvangen? Hij is geen theorie: Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven (Johannes 14:6).


Leer meer!

Voetnoten:
1 http://www.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1860871_1860876_1861003,00.html
2 https://www.allaboutgod.com/dutch/da-vinci-code-waarheid.htm;
http://www.livescience.com/16103-da-vinci-code-conspiracy-belief.html
3 https://www.allaboutpopularissues.org/dutch/12e-imam.htmWAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden