Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Bestaat de hel echt?


(Read Bestaat de hel echt?, Part 1 First)

Bestaat de hel echt? - Worden mensen gedwongen er naartoe te gaan?
Is de hel echt? Jazeker, de hel is een werkelijkheid en God wil graag dat niemand er naartoe gaat. Het is Zijn verlangen dat wij allemaal met Hem in de hemel zullen samenzijn. Maar God kan niet iedereen in de hemel toestaan. De hemel is een perfecte plaats en God is een perfecte God, dus als Hij zondaars in de hemel zou toelaten zonder dat er op de een of andere manier met hun zonden is afgerekend, dan zouden zij door Zijn perfectie worden verteerd. Onze liefdevolle God wenst dat voor geen enkel mens en daarom ontwierp Hij een perfect plan voor de redding van Zijn schepselen: Hij, de perfecte en heilige God, kwam naar de aarde in de gedaante van een mens, Jezus Christus, en Hij stierf als een boetedoening om met onze zonden af te rekenen. Als wij ervoor kiezen om Jezus Christus als de betaling voor onze zonden te aanvaarden, dan kunnen wij de hemel binnengaan zonder verteerd te worden. Maar als we ervoor kiezen om Jezus Christus niet te aanvaarden, dan zal God ons in Zijn oneindige liefde en genade niet toestaan om de hemel binnen te gaan en daar verteerd te worden. In plaats daarvan heeft Hij een plaats geschapen die van Hem is afgezonderd, waar zondaars naar toe kunnen gaan zonder verteerd te worden. Die plaats is de hel.

God houdt van ons en daarom heeft Hij ons een groot aantal geschenken gegeven. De twee belangrijkste geschenken die Hij ons heeft gegeven zijn ongetwijfeld onze vrije wil en Zijn genadige redding, door middel van Zijn Zoon Jezus Christus. Hij gaf ons een vrije wil zodat we ervoor konden kiezen om van Hem te houden en om niet te zondigen, en vervolgens gaf Hij ons Zijn Zoon om ons te redden toen wij de verkeerde keuze maakten. Als wij ervoor kiezen om God niet lief te hebben en ook Zijn Zoon afwijzen, die gestuurd was om ons van onze verkeerde keuze te verlossen, wat kan God dan nog doen? In Zijn oneindige liefde en rechtvaardigheid moet Hij ons de vrijheid geven om deze keuzes te maken en er bij te blijven. En het gevolg van deze keuzes is een eeuwige afzondering van Hem in de hel. Openbaring 20:15 zegt: "Wie niet in het boek van het leven bleek te staan werd in de vuurpoel gegooid."

Niemand hoeft naar de hel te gaan. God heeft ons een oplossing aangeboden die ons uit de hel kan houden: de verlossing door middel van Zijn Zoon, Jezus Christus. Het enige wat wij hoeven te doen is Zijn goede plan volgen. Dan kan niets ons van Hem afzonderen.


Bestaat de hel echt? - Hoe zal de hel eruit zien?
Als de hel echt is, hoe zal deze er dan uitzien voor mensen die ernaar toe gaan? In de Bijbel spreekt Jezus verscheidene malen over de realiteit van de hel en zijn uiterste duisternis. Hij beschrijft het als een vuurpoel. Hij zegt ook dat de hel een plaats is waar mensen zullen jammeren en knarsetanden. Matteüs 8:12 zegt: "Maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden." Het boek Openbaring beschrijft de hel als een vuurpoel dat met zwavel brandt.

Aan het eind der tijden zal de duivel zelf in de hel geworpen worden om zijn straf te ontvangen. Openbaring 20:10 zegt dat de kwelling dag en nacht zal doorgaan, tot in de eeuwigheid.


Bestaat de hel echt? - Wat is jouw antwoord?
Ieder mens op aarde moet de volgende vraag overwegen: "Is er echt een hel?" Het is een essentiële vraag voor jouw leven! Ben jij er klaar voor om deze vraag te beantwoorden? Als dat zo is, geloof jij dan in een letterlijke hel waar God die mensen naar toe stuurt die Zijn gratis reddende geschenk niet willen aanvaarden? Heb jij dat gratis geschenk aanvaard, het geschenk dat God jou heeft aangeboden en dat jou van een eeuwigheid in de hel kan redden? God verlangt ernaar dat jij de eeuwigheid met Hem in de hemel zal doorbrengen!


Aanvaard Gods geschenk vandaag!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden