Alles Over Populaire Onderwerpen Een menigte van handen in de lucht - Alles Over Populaire Onderwerpen Banier

Wetenswaardigheden over Kerstmis


Wetenswaardigheden over Kerstmis - Tradities
Wanneer we aan Kerstmis denken, dan is het onmogelijk om het grote aantal tradities over het hoofd te zien waar deze feestdag mee omgeven is. Het is een traditie waarin de geboorte en incarnatie van de Heer Jezus Christus wordt gevierd. Met het verstrijken der jaren is de manier waarop mensen deze dag vieren van cultuur tot cultuur geëvolueerd. Maar alle unieke culturele vieringen hebben iets met elkaar gemeen: de tradities. Alles van cadeaus tot kerstbomen tot familiebijeenkomsten. Dingen die van generatie tot generatie worden overgedragen.

Er zijn twee soorten tradities die elke cultuur in de kerstvieringen met zich meedraagt: geestelijk en seculier. De godsdienstige traditie is de kern en de bron van het bestaan van deze feestdag en heeft een veel krachtiger geschiedenis en stabiliteit dan haar tegenhanger. Christenen in onze moderne geschiedenis hebben de Heer altijd aanbeden vanwege Zijn komst naar de mensheid in de gestalte van een kleine baby. Hoewel de feitelijke geboortedatum van Jezus niet bekend is (er zijn wel sterke meningen te horen over dit tijdstip, zoals het begin van de lente, maar er is eigenlijk geen echt bewijs voor), heeft de traditie geleid tot een datum aan het einde van december of het begin van januari als het geaccepteerde moment voor de viering van het belangrijkste moment in de menselijke geschiedenis.

Wat betreft de seculiere tradities kan gedacht worden aan het dilemma van Charlie Brown in de klassieke tekenfilm van Charles M. Schultz, "A Charlie Brown Christmas" (1965). Zijn dilemma, dat later door zijn vriend Linus opgelost wordt (door uit hoofdstuk 2 van het boek Lucas te citeren), bestond eruit dat de ware betekenis van Kerstmis werd verdoezeld door alle commercie die hij overal om zich heen zag. Wat hij in zijn wereld zag is wat wij ook elk jaar om ons heen kunnen waarnemen... en dat begint al in de herfst! Door de jaren heen zijn de kerstvieringen steeds meer seculier en steeds commerciëler geworden. De mensen in de wereld die geen band hebben met het Christelijke leven hebben dit aangemoedigd. Zij vieren het kerstfeest vanwege de vreugde, de saamhorigheid en de tradities, maar zij verwijderen de Christelijke waarde en vervangen het met positieve seculiere voorstellingen en verwoordingen. Zij kennen er geen godsdienstige waarde aan toe en het gevolg is dat de viering blijft veranderen met de grillen van de menselijke verlangens.

Het doel van Kerstmis kan, ongeacht de tijdloosheid en de tradities die door de generaties zijn overgeleverd, slechts in het hart van de mens worden behouden. Elke traditie vertegenwoordigt een aspect dat draait om de incarnatie of het koningschap van Christus. Maar als een mens ervoor kiest om het kerstfeest zonder Christus te vieren, dan vervallen het hart en het idee achter de tradities tot een methodische wispelturigheid. Men kan dan weliswaar nog steeds vreugde en een oprecht samenzijn ervaren, maar het levensbloed achter deze handelingen stroomt dan niet meer. Daarom is het belangrijk te begrijpen en te onthouden dat alleen Jezus leven in deze tradities kan blazen. Hier volgen enkele wetenswaardigheden over de bekendste kersttradities en de algemene betekenis ervan.


Wetenswaardigheden over Kerstmis - De tradities op een rijtje gezet
Het is een verjaardagsfeest: Hoofdstuk 2 van het boek Lucas beschrijft de geboorte van Jezus en het begin van Zijn aardse leven; een leven dat tot de redding van de mensheid zou leiden. Tegenwoordig lezen gelovigen dit hoofdstuk voor en herdenken zij middels levendige vieringen het leven dat Jezus hen heeft geschonken. Het kerstfeest is het belangrijkste verjaardagsfeest aller tijden. Het is een viering die ons vreugde en geschenken brengt, maar ook het gezang van traditionele aanbiddingsliederen en een samenkomst met familie en vrienden. Het gaat er allemaal om dat wij Hem verheerlijken en de mensen liefhebben waarmee God ons gezegend heeft.

De Kerstboom: De kerstboom is oorspronkelijk uit Duitsland afkomstig. Het is een naaldboom die werd versierd als voorstelling van de verboden boom in de hof van Eden. Men zegt dat de grote hervormer Maarten Luther de eerste was die een boom versierde, voordat deze traditie zich ook dankzij koningin Victoria en prins Albert naar Engeland verplaatste. Uiteindelijk stak deze traditie zelfs de Atlantische Oceaan over en werd daar een Amerikaanse traditie, maar dit had wel wat tijd nodig omdat de boom daar aanvankelijk als een heidens symbool werd beschouwd. Volgens www.christmastree.org worden er alleen in de Verenigde Staten al 30 tot 35 miljoen echte kerstbomen verkocht.

De Kerstman: Een legendarisch figuur die in onze moderne tijd de visuele dimensie van het Kerstfeest tot uitdrukking brengt. In een groot aantal Kersttradities en heeft de Kerstman, een andere vorm van Sinterklaas, tot op zekere de hoogte de plaats van Christus overgenomen. Zijn populariteit nam toe toen de verhalen over Sint Nicolaas legendarisch werden en de inhoud alleen nog maar door de allerkleinsten geloofd kon worden. Tegenwoordig vinden we afbeeldingen van de Kerstman in winkelcentra, films en Kerstversieringen. Men zegt dat de Kerstman bijzondere krachten heeft en weet welke kinderen goed of stout zijn geweest. Ook al is hij op zich een positief figuur, toch moeten we goed begrijpen dat de kerstman op geen enkele wijze een voorstelling van Christus is. Hij werd door de mens en voor de mens bedacht. De dag zelf behoort nog steeds aan Christus toe.

Versieringen:

  • Verlichting - De vele heldere lichtjes die we rond de Kerst in bomen en huizen aantreffen hebben voor verschillende mensen verschillende betekenissen. Voor de een zijn ze slechts kleurrijk en vrolijk; versieringen die het alledaagse leven in een seizoen vol festiviteiten en samenzijn luister bijzetten. Voor een ander bevatten de lichten een bijzondere geestelijke betekenis. Een van de mogelijke geestelijke betekenissen is de reinheid waarmee de vele witte lichten worden omringd die op de Christelijke huizen en andere gebouwen worden aangebracht. Het witte licht staat voor de reinheid van Christus en het hart dat voor Hem leeft.

  • Hulst - Een groenblijvende plant die het eeuwige leven voorstelt. Deze wordt in vergelijking met zijn tegenhanger, de maretak, als een gepaster Christelijke versiering gebruikt. Christenen besloten om de hulst te gebruiken, omdat deze een positievere betekenis had en de geschiedenis ervan niet door heidense geloofsovertuigingen was aangetast.

  • Maretak - Door druïden gebruikt om de winter te vieren en als een symbool voor de liefde. Het was een heidens symbool omdat men geloofde dat de maretak bijzondere genezende werkingen had. Het voornaamste doel in onze moderne tijd heeft te maken met een seculiere traditie. Men zegt dat iemand die onder de maretak staat gekust moet worden door iemand die er dichtbij staat.

  • Kaarsen - Traditioneel wordt beweerd dat kaarsen voor het eerst als Kerstversieringen werden gebruikt toen Maarten Luther kaarsjes plaatste in een boom bij zijn huis, om zo het fonkelende licht na te bootsen dat hij door de takken van een andere boom had zien schijnen. Kaarsen zijn ook een voorstelling van het leven en het licht van Christus dat op alle mensen schijnt. Kaarsen worden aangestoken om zo een bepaalde stemming voor de Kerstviering op te wekken. In kerken over de hele wereld worden erediensten met kaarslicht gehouden om tot de Koning der Koningen te zingen. Het is een viering van Zijn leven en de redding die hij heeft aangeboden aan alle mensen die in Zijn naam geloven.

  • Schoenen zetten of kousen ophangen - Dit stamt uit de verhalen over Sint Nicolaas waarin hij cadeautjes voor kleine kinderen door de schoorsteen naar beneden gooide. Die artikelen vielen dan in de kousen die aan de schoorsteen hingen of in de schoenen die er voor werden gezet. Ook tegenwoordig vindt deze traditie waar mogelijk nog steeds rond de schoorsteen plaats, waar de geschenken op Kerstochtend voor stralende kinderogen zorgen.
Familiefeesten:Een van de dingen die Jezus graag deed toen Hij op aarde was, was samen met anderen eten. Zo komen over de hele wereld met de Kerst ook ontelbare families samen om van een gezamenlijk diner te genieten. Het is een tijd die gevuld is met gelach, goede verhalen en mooie herinneringen.

Internationale tradities: Een groot aantal Kerstvieringen is afkomstig uit heel oude tradities. Elke Christelijke cultuur in de wereld geeft wel zijn eigen draai aan de viering van het Kerstfeest. De tradities variëren binnen dezelfde categorieën (muziek, versieringen, festiviteiten en maaltijden), maar verschillen in toon en uitvoering. Vanwege de vele culturen die de geboorte van Christus vieren zou een specifieke studie moeten worden uitgevoerd om alle culturele tradities goed te kennen en te begrijpen.

Liederen: In bijna elk huishouden ter wereld worden Kerstliederen gezongen, soms uitdrukkelijk Christelijk en soms seculier. Het gezang tijdens de Kerst is een groepsgebeuren dat een grote aantrekkingskracht op de mens uitoefent. Kerstliederen vullen de individuele harten met een lofzang voor hun Redder en geven uiting aan het feestelijke seizoen dat het hart zoveel vreugde schenkt.

Advent:Hoewel de Adventsviering niet overal een bekend onderdeel van de Kersttijd is, is het toch al een oude en primaire traditie. Het Latijnse woord "Advent" betekent "komst". Het is een tijd voorafgaand aan de Kerst waarin de naderende geboortedag van Christus wordt gevierd. Het is een tijd waarin gebeden, aanbeden en gevast wordt. Tijdens de Advent tellen gezinnen vol verwachting de dagen af tot de Kerst. Maar in onze huidige seculiere samenleving wordt deze tijd vooral voor de kerstinkopen gebruikt; een massale toeloop die al in november begint en waarin alle kerstcadeaus voor familie en vrienden worden aangeschaft.


Wetenswaardigheden over Kerstmis - Te veel tradities om op te noemen
Er komt maar geen einde aan al deze wetenswaardigheden over de details van de tradities. Er zijn er gewoon te veel om op te noemen. In de tegenwoordige cultuur kunnen we deze feiten over de Kerst het beste tot één enkel thema terugleiden: de viering van de geboorte van de Heer Jezus. Als het individuele hart van de mens zich op Christus kan blijven richten, dan kunnen de aanbidding en de eer die Zijn naam verdient tijdens elk Kerstfeest via prachtige vieringen en tradities aan Hem aangeboden worden.


Leer meer!WAT DENK JIJ?
Wij hebben allemaal gezondigd en verdienen allemaal Gods oordeel. God, de Vader, stuurde Zijn eniggeboren Zoon om dat oordeel op Zich te nemen voor iedereen die in Hem gelooft. Jezus, de Schepper en eeuwige Zoon van God, die Zelf een zondeloos leven leidde, hield zo veel van ons dat Hij voor onze zonden stierf om zo de straf op Zich te nemen die wij verdienen. Volgens de Bijbel werd Hij begraven en stond Hij op uit de dood. Als jij dit werkelijk gelooft, er in je hart op vertrouwt en alleen Jezus als je Redder aanvaardt door te zeggen: "Jezus is Heer", dan zul je van het oordeel gered worden en de eeuwigheid met God in de hemel doorbrengen.

Wat is uw reactie?

Ja, ik wil Jezus volgen

Ik ben al een volgeling van Jezus

Ik heb nog steeds vragen

Hoe kan ik God kennen?
Waarom zou God je in de hemel moeten toelaten?


Copyright © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Alle rechten voorbehouden