Clicky

Адът реален ли е?

Адът реален ли е?

 - Вечно
Вие сте тук: Популярни теми >> Адът реален ли е? 2
(Прочетете Адът реален ли е? Част 1 Първо)

Адът реален ли е? – насилен ли е някой да отиде там?
Адът реален ли е? Да, адът е реален и Бог не иска никой да отиде там. Неговото желание е всички ние да се присъединим към Него в небето, но Бог не може да позволи на всеки да влезе в небето. Небето е идеално място и Бог е съвършен Бог, така че ако Той позволи на грешниците да бъдат в небето без покритие за греховете им, те ще бъдат унищожени от Неговото съвършенство. Един любящ Бог не позволява на никого да бъде унищожен, така че Той е проектирал перфектен план за изкупление в това, че Той, като съвършен и свят Бог, дойде на земята като човек, Исус Христос, и умря като покритие за нашите грехове. Ако изберем Исус Христос като наше покритие, ние можем да влезем в небето, без да бъдем унищожени, но ако не изберем Исус Христос като наша защита, Бог в Своята безкрайна любов и милост няма да ни позволи да влезем небето и бъдем унищожени. Вместо това, Той има място на отделяне от Него, където грешниците могат да отидат и да не бъдат унищожени. Това място е ада.

Бог ни обича, така че Той ни е дал много подаръци. До момента двата най-важни подаръци, които ни е дал, са свободната воля и спасението по благодат чрез Неговия Син, Исус Христос. Той ни е дал свободна воля да изберем да Го обичаме и да изберем да не грешим и след това ни е дал Своя Син, за да ни изкупи, когато направим погрешен избор. Ако изберем да не обичаме Бога и също да отхвърлим Неговия Син, Който е изпратен, за да ни изкупи от погрешния избор, какво друго може да направи Бог? В безкрайната Си любов и справедливост, Той трябва да ни позволи свободата да правим и се придържаме към тези избори и последицата от тези избори е вечно отделяне от Него в ада. Откровение 20:15 казва: "Ако нечие име не се намери записано в книгата на живота, той биде хвърлен в огненото езеро."

Никой не трябва да отиде в ада. Бог ни е дал гарантиран план да не отидем в ада – изкупление чрез Неговия Син, Исус Христос. Всичко, което трябва да направим, е да следваме този план и нищо не може да ни отдели от Него.


Адът реален ли е? – на какво ще прилича ада? Доктрината за ада
Ако адът е реален, тогава какво ще се случи с тези, които отидат там? Няколко пъти в Библията Исус говори за съществуването на ада и външната му тъмнина. Той я описва като ров с огън. Той каза още, че в ада ще има плач, ридаене и скърцане със зъби. Матей 8:12 казва: "А синовете на царството ще бъдат изхвърлени във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане със зъби." Книгата Откровение описва ада като езеро, което гори с жупел.

В края на века, самият дявол ще бъде хвърлен в ада, за да получи наказание. Откровение 20:10 казва, че мъките ще продължават ден и нощ до вечни векове.


Адът реален ли е? – Какъв е вашият отговор?
Всеки човек на земята трябва да помисли над въпроса "Има ли ад?" Това е основният въпрос в живота ви! Готови ли сте да отговорите на него? Ако е така, вярвате ли, че има истински ад, където Бог изпраща тези, които не приемат Неговия безплатен дар на спасение? Приели ли сте този безплатен дар, който Бог ви предлага, спасявайки ви от цяла вечност в ада? Бог желае да прекарате вечността с Него в небето!

Приемете Божия дар днес!


Хареса ли ви информацията? Помогнете ни, като споделите с другите, използвайки бутоните за публикуване.
Следвайте ни на:
English  
Social Media
Следвайте ни на:

Споделете ни:


Популярни теми

Книгата Откровение
Адът реален ли е?
12-тият Имам
Белегът на Звяра
Последни времена
Additional Content To Explore...

Бог съществува ли научно доказано?
Бог съществува ли според философите?
Библията истинна ли е?
Кой е Бог?
Кой е Исус?
Коя религия?
Как мога да израсна с Бог?
Предизвикателства на живота
Възстановяване
 
 
 
ТЪРСЕНЕ
 
Add Адът реален ли е? to My Google!
Add Адът реален ли е? to My Yahoo!
XML Feed: Адът реален ли е?
Популярни теми Home | За нас | Карта на сайта
Авторски права © 2002-2021 AllAboutPopularIssues.org, Всички права запазени.