Alles over populaire onderwerpen

Als jouw antwoord leek op: "Omdat ik een goed mens ben", of: "ik heb meer dingen goed gedaan dan verkeerd gedaan", of als je antwoord hoe dan ook gebaseerd is op iets wat je zelf gedaan hebt, dan zou je jezelf vandaag opnieuw aan de bevrijdende waarheid van het evangelie moeten toewijden!

Het eerste antwoord dat in je gedachten had moeten opkomen is iets als: "ik ben door Gods genade gered", of: "Omdat Jezus mijn Heer en Redder is", of een ander antwoord dat aantoont dat je een duidelijk begrip van het evangelie hebt. Vergeet niet dat onze redding een geschenk van God aan ons is. We kunnen zelf nooit onze zonden ongedaan maken door onszelf te verbeteren of door goede daden te verrichten. Alleen door op Jezus Christus en Gods offergave voor onze vergeving te vertrouwen kunnen we gered worden. Het eeuwige leven begint op het moment dat we Jezus Christus werkelijk in vertrouwen in ons leven ontvangen.

Bekijk deze schriftteksten eens:

"Het loon van de zonde is de dood, maar het geschenk van God is het eeuwige leven in Christus Jezus, onze Heer." (Romeinen 6:23).

"Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan." (Efeziërs 2:8-9).

"En heeft hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest” (Titus 3:5).

Ik heb in mijn hart gekeken, en ik berust in de genade van mijn Verlosser en Heer, Jezus Christus!

God heeft mijn hart geraakt en vandaag wijd ik mijn leven oprecht opnieuw aan Jezus Christus!!

Ik wil mijn leven vandaag aan Jezus Christus toewijden!